8 tips voor goed leiderschap bij het nieuwe werken

  • Iris Douwes
  • 25 mei 2022

Tijdens de coronacrisis hebben we kennisgemaakt met het massaal thuiswerken van werknemers. Hierna heeft het nieuwe werken een vogelvlucht genomen en wordt het steeds meer het nieuwe normaal. 

Het nieuwe werken bestaat uit het werken op andere locaties in plaats van op kantoor. Hiervoor is meer technologie nodig en vergt het een ander soort leiderschap. Werknemers krijgen zelf meer verantwoordelijkheid over hun werk en willen andere aanvullende arbeidsvoorwaarden. In ons blog bespreken we 8 tips voor goed leiderschap bij het nieuwe werken! 

Wat is de term ‘Het nieuwe werken’? 

Het nieuwe werken is een begrip dat werd geïntroduceerd door de overheid. Het is een overkoepelende term voor het ontwikkelen van andere manieren van werken. Door bewust na te denken over waar iemand wil werken, haalt diegene het maximale uit het werk. Mentaal en fysiek. Het nieuwe werken heeft verschillende voordelen, maar ook uitdagingen. Leidinggeven bij het nieuwe werken is er daar één van.

#1 Werknemers meer vrijheid geven bij het nieuwe werken

Bij het nieuwe werken is het belangrijk dat je de controle over de werknemers meer loslaat. Als leidinggevende kun je niet meer alles zien wat jouw werknemers doen. Hierdoor kun je het gevoel krijgen dat je de grip verliest. Echter, hoort het geven van meer ruimte bij het nieuwe werken. 

Hierin geef je steeds meer vertrouwen aan de werknemer om het juiste resultaat te behalen. Een werknemer krijgt hierdoor meer zelfsturend vermogen. Door het zelfsturend vermogen te stimuleren krijgt een werknemer een groter verantwoordelijkheidsgevoel wat uiteindelijk leidt tot meer passie en plezier. Geef je werknemers meer vrijheid als ze willen werken vanuit verschillende locaties. Stimuleer dat ook!  

#2 Stellen van duidelijke doelen

Doordat werknemers steeds meer vrijheid krijgen is het bij het nieuwe werken van belang dat er duidelijke doelen worden gesteld. Dit om verwachtingen van de resultaten specifiek te maken. Doe dit aan de hand van de SMART-methode, zo weten de werknemers duidelijk waar ze aan toe zijn. 

Doe dit niet alleen op individueel niveau, maar ook op teamniveau. Zo weet iedereen niet alleen individueel waar ze naartoe werken, maar ook wat het doel van het team is. Naast de individuele en teamdoelstellingen is het ook goed om te kijken naar de organisatiedoelstellingen. Een team speelt namelijk een rol voor de organisatie. Door samen naar doelen te werken wordt het samenhorigheidsgevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel versterkt, wat weer een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten. 

#3 Teambuilding blijven stimuleren

Doordat er meer afstand is tussen de verschillende collega’s, is er minder fysiek contact. Hierdoor wordt het teamgevoel verminderd. Het is dus ook een taak voor jou als leidinggevende dat er voldoende fysieke contactmomenten worden ingepland. Dit geldt niet alleen voor formele bijeenkomsten, maar ook voor informele samenkomsten. Denk hierbij aan een vrijdagmiddagborrel of een teamuitje eens in de zoveel tijd.  

Niet alleen is dit goed voor het team gevoel, maar ook voor de verbintenis met de organisatie. Grijp hier als leidinggevende op in. Als je merkt dat iemand vervreemd van de groep of van de organisatie, zorg dan dat diegene vaker weer terug naar kantoor komt. Dit kun je ook doen door een maandelijkse teamvergadering op kantoor of op een andere locatie te faciliteren.

#4 Communiceren op afstand

Bij het nieuwe werken wordt er natuurlijk veel gecommuniceerd op afstand. Hierdoor komt non-verbale communicatie veel minder goed over. Als leidinggevende pik je met face-to-face contact meer signalen op. Bij digitale communicatie gaan non-verbale signalen vaak verloren. Zorg ervoor dat je als leidinggevende duidelijk communiceert, zodat misverstanden worden voorkomen. 

Oefen je communicatievaardigheden. Door goed naar elkaar te luisteren, achterhaal je de kern, toon je begrip en bouw je commitment met elkaar op. Als je oprecht luistert dan voelen werknemers zich persoonlijk gewaardeerd. Doe dit dus ook als er op afstand wordt gewerkt. 

Om goed te communiceren zijn ook technologische middelen nodig voor het goed functioneren van een team. Zorg voor goede apparatuur en het gebruik van accounts op bijvoorbeeld Skype of Teams. 

#5 Durf onderscheid te maken tussen werknemers

Indien werknemers flexibel of op een andere locatie werken, is het lastig om voor iedereen dezelfde regels te handhaven. Durf hier onderscheid in te maken. Mocht je dit willen verantwoorden naar andere medewerkers, wees hier dan transparant in. Het is logisch dat de één andere verantwoordelijkheden of vrijheden heeft dan de ander. Denk hierbij aan flexibele werktijden, verschillende reistijden of andere secundaire arbeidsvoorwaarden. 

#6 Bewaak de werk privé balans

Door het nieuwe werken zijn medewerkers vaker thuis aan het werk. Dit verhoogt de kans op een burn-out. Over het algemeen gaan thuiswerkers meer werken, in plaats van de kantjes er van af te lopen. Je kunt zeggen dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de werknemer zelf ligt, maar als leidinggevende zal je hier ook een rol in moeten spelen.

Door toezicht te houden op het werk wat er gedaan wordt en goed te communiceren met jouw werknemers maak je een goed begin om de werkdruk te bewaken. Daarnaast is het belangrijk om werknemers te betrekken bij de organisatie en de werktevredenheid te waarborgen. 

#7 Bekijk de arbeidsvoorwaarden opnieuw

Voor het nieuwe werken heb je ook anderen middelen nodig. Dit kan anders zijn ten opzichte van het werken op kantoor. Bijvoorbeeld dat werknemers een telefoon of laptop van de zaak krijgen. Ook de verandering in de reiskostenvergoeding kan veranderen. Bekijk zodra de afspraken veranderen omtrent het werken op andere locaties de arbeidsvoorwaarden nogmaals of ga in gesprek met je medewerkers over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

#8 Coach je werknemers bij het nieuwe werken

Het belangrijkste is misschien wel dat je gelooft in je medewerkers. Door ze te coachen en te motiveren op bepaalde gebieden durven ze ook meer en pakken ze ook meer verantwoordelijkheid.

Indien jij je als coach opstelt en medewerkers aanmoedigt, zijn medewerkers tevredener en productiever. Begeleid tevens de voortgang van jouw teamleden. Een positieve rol in het ondersteunen van persoonlijke doelen is namelijk onbetaalbaar. Beperk jezelf niet alleen tot het geven van alleen negatieve óf alleen positieve feedback. Geef het beide. Het benoemen van prestaties en successen is hierbij essentieel.

Een goede leider bij het nieuwe werken! 

Door het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken is het geven van vrijheid erg belangrijk. Tevens stel je duidelijke doelen en werk je als team aan deze doelen. Hiervoor is het creëren van teambuilding ook essentieel. 

Communiceer voldoende en durf te differentiëren in je werknemers. Elke werknemer is uniek en heeft andere arbeidsvoorwaarden of coaching nodig. Zorg er daarnaast ook voor dat de werknemers hun werk privé balans op orde hebben.

Stelling: Leidinggeven bij het nieuwe werken is lastiger dan bij traditioneel leidinggeven. 

Eens of oneens? Laat het ons weten in de reacties. 

0 Reactie op "8 tips voor goed leiderschap bij het nieuwe werken"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent