De band versterken tussen thuiswerkende werknemers

 • Lars Tertoolen
 • 17 maart 2021

Thuiswerken is voor de één gemakkelijk, maar voor de ander een kleine ramp. Ook voor de verstandhouding tussen werknemers werkt het op afstand werken niet altijd even bevorderend.

Ondanks dat het lastig kan zijn een goede relatie tussen collega’s op afstand in stand te houden, is het zeker niet onmogelijk. Lees in ons blog een aantal tips die je kunnen helpen om de band tussen thuiswerkende werknemers te versterken!

Waarom is een goede band tussen werknemers belangrijk?

Een goede band tussen thuiswerkende werknemers is essentieel. Wanneer aan mensen wordt gevraagd wat ze het leukst vinden aan hun werk worden collega’s vaak als eerste genoemd. Zo bepalen de verhoudingen tussen werknemers onderling voor een groot deel de werktevredenheid.

Daarnaast helpen werknemers elkaar in hun ontwikkeling. Mensen kunnen elkaar inspireren, elkaar aan het denken zetten, elkaar kansen bieden en met elkaar nieuwe ervaringen opdoen. Ook zorgen betrokken collega’s ervoor dat werken in zware tijden leuk blijft.

Voor de productiviteit is een goede band tussen werknemers onmisbaar. Collega’s werken veel effectiever en efficiënter wanneer ze op een goede manier communiceren en met elkaar omgaan.

#1 Bouw begrip op

Veel mensen werken tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis. De thuissituatie en privé-omstandigheden zijn een grote factor om succesvol thuis te werken. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat thuiswerken een succes is, voor sommigen is het een hele lastige tijd.

Wanneer werknemers anders reageren of ander gedrag vertonen dan op kantoor, dan kan dit zorgen voor onbegrip bij anderen. Om een goede band tussen werknemers te creëren is het van belang dat dit wordt ingezien. De basis moet zijn dat collega’s begrip hebben voor elkaars situatie.

Communiceer dat er mogelijke probleemsituaties kunnen zijn. Geef aan dat er in thuissituaties meer kan spelen dan bij anderen duidelijk is. Leg uit dat niet iedereen op voorhand Zijn situatie wil delen, dus dat het soms moeilijk is om in een probleemsituatie in detail te treden.

Rustig blijven en communiceren is hierin cruciaal. Ga desnoods het gesprek met de desbetreffende werknemers aan. Dit werkt verhelderend in gevallen van onenigheid. Op deze manier zal de band tussen de betreffende werknemers niet verslechteren, maar in veel gevallen juist versterken.

#2  Zorg voor een goede verbinding

Wanneer werknemers thuiswerken, is het belangrijk dat iedereen blijft communiceren. Even naar een collega toe lopen en wat vragen zit er niet in. Er zal dus op andere manieren moeten worden geschakeld.

Het komt de verhoudingen niet ten goede wanneer een werknemer vaak onbereikbaar is. Dit zorgt voor veel irritatie. Houd daarom de communicatielijnen tussen collega’s kort. Dit is belangrijk, omdat:

 • De kans groot is dat er afstand ontstaat tussen werknemers als er een lange tijd thuis wordt gewerkt.
 • Het laat zien dat iedereen betrokken is.
 • Korte communicatielijnen bevorderlijk zijn voor een snelle besluitvorming binnen organisaties.

Het is dus belangrijk dat werknemers bereikbaar zijn. Dit kan op de volgende manieren:

 • Zorg dat iedereen regelmatig de mail checkt.
 • Zorg dat iedereen telefonisch bereikbaar is. Faciliteer werktelefoons of abonnementen.
 • Zorg ervoor dat iedereen bereikbaar is via videobellen (Skype, Zoom, Hangouts etc.). Hier hoort ook bij dat een goede internetverbinding en/of apparatuur gefaciliteerd wordt.

#3  Duidelijke afspraken maken

Waar sommigen moeite hebben met communiceren vanuit huis, slaan anderen hier juist in door. Door veel te veel te communiceren wordt de band tussen thuiswerkende collega’s niet sterker, maar juist slechter. Het zorgt voor veel irritatie wanneer een collega anderen niet met rust laat om normaal te kunnen werken. Om dit te voorkomen kan je op voorhand afspraken maken.

 • Hoe wordt er contact gehouden?
 • Wanneer zijn de contactmomenten?
 • Op welk moment wordt er serieus over werk gepraat en wanneer is het tijd om te socializen?

Het werkt voor iedereen het prettigst wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe en wanneer er met elkaar gecommuniceerd wordt.

#4 Communiceer via video

E-mail en instant messaging zijn handig, maar ze stellen mensen niet in staat om een persoonlijke verbinding te maken. Het zien van de gezichten van mensen, zelfs via een scherm, is essentieel voor het opbouwen van een goede band.

De video call is een veel gebruikt middel voor werknemers om in contact te blijven indien er vanuit huis gewerkt wordt. Begin de week of dag bijvoorbeeld met een teammeeting via videobellen. Breng iedereen even aan het woord en zorg dat mensen elkaar zien. Toon ook zelf betrokkenheid naar je collega’s toe, dit wordt erg gewaardeerd!

#5  Gebruik een WhatsApp groep

De WhatsApp groep, je zal er wel bekend mee zijn uit je privé-leven. Ook in heel veel bedrijven wordt er gebruik gemaakt van een WhatsApp groep.

Wanneer je vanuit huis werkt ontbreken de sociale contactmomenten tussen werknemers. Het is belangrijk dat het stukje socializen niet wordt overgeslagen. Voor de niet werkgerelateerde onderwerpen is een WhatsApp groep een ideaal communicatiemiddel.

Let wel, niet alle werknemers zitten hier op te wachten. Sommigen gebruiken Whatsapp puur zakelijk en anderen uitsluitend om gezellig te kletsen. Toch is het belangrijk voor de teamspirit en betrokkenheid dat iedereen in de groep zit. Zo weet niet alleen jij als werkgever wat er speelt bij jouw collega’s, maar weten ze dat ook van elkaar.

#6 Organiseer online activiteiten

Net zoals de dagelijkse gewoonten met het team op kantoor, zullen er nieuwe routines en rituelen gecreëerd moeten worden die virtueel werken. Online activiteiten versterken de band aanzienlijk. Wees hierin proactief en faciliteer deze!

De vrijdagmiddagborrel bijvoorbeeld, houd deze in stand! Als je virtuele meetings kan inplannen, dan kan dat ook voor de borrel. Verder kunnen wekelijkse virtuele koffiesessies de reguliere chat van de waterkoeler vervangen.

Als de vraag ontstaat naar sociale contacten, overweeg dan om lunchtijden in te stellen en die via videochat te doen met mensen in het team. Koffie drinken of samen lunchen is een normale manier om contact te maken en er is geen reden waarom thuiswerkers niet mee kunnen doen!

Sommige collega’s wonen bij elkaar in de buurt en maken graag wandelingen. Stimuleer dit ook en reik handvatten aan! Veel mensen die thuiswerken maken bijvoorbeeld gebruik van de app Ommetje van de Hersenstichting. Communiceer hierover en motiveer je werknemers hiervoor!

Maandelijks op de hoogte blijven van alles omtrent werkgeluk? Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Versterk de band tussen thuiswerkende werknemers

Een goede band tussen thuiswerkende werknemers is essentieel! Om een goede band tussen collega’s op te bouwen of in stand te houden is het verstandig om begrip te hebben voor elkaars situatie.

Blijf communiceren! Het werkt voor iedereen het prettigst wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt. De video call is een veel gebruikt middel om in contact te blijven met collega’s. Online activiteiten versterken de band aanzienlijk. Koffie drinken of samen lunchen is een normale manier om contact te maken en er is geen reden waarom thuiswerkers niet mee kunnen doen!

Stelling: hr en leidinggevenden spelen een grote rol in de verstandhouding tussen thuiswerkende werknemers!

Eens of oneens? Laat het weten in onze reacties.

0 Reactie op "De band versterken tussen thuiswerkende werknemers"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent