Het bewaken van werkdruk bij werknemers: 6 tips

  • Iris Douwes
  • 15 maart 2021

Een werknemer brengt bijna meer tijd door op het werk dan thuis. Het is erg belangrijk dat de werkdruk bewaakt wordt. Indien dit niet gebeurt leidt dit tot stress, vermoeidheid en overspanning. Er is een grote kans dat dit doorvloeit naar een burn-out. Dit is een reactie op langdurige werkstress en heeft veel impact op iemands leven.  

Het is soms lastig om klachten te herkennen die een burn-out met zich meebrengt. Het is belangrijk om hier alert op te zijn en dit te voorkomen. Lees in ons blog 6 tips hoe je de werkdruk van je werknemers bewaakt! 

#1 Houd toezicht

Het is als werkgever goed dat je toezicht houdt op wat je werknemers doen. Dit is niet om te controleren wat je werknemers doen of niet doen, maar voornamelijk om de werktijden te bewaken. Zorg ervoor dat jouw werknemers niet geregeld overwerken. Als het noodzakelijk is dat er over gewerkt wordt, zorg dan goed voor je werknemers. Regel avondeten en sluit af met een praatje vol trots en geef je werknemers moed voor de komende tijd. 

Mocht het niet nodig zijn dat werknemers overwerken spreek ze hier dan op aan en vraag waarom ze er voor kiezen om over te werken. Als er taken zijn die tot morgen kunnen wachten, laat dit merken. Zeg ook regelmatig tegen je werknemers: ‘Ga lekker naar huis!’ Hierdoor laat je merken dat het niet nodig is om over te werken. Door als werkgever goed toezicht te houden op het overwerken bewaak je de werkdruk bij je werknemers. 

#2 Communiceer 

Op de werkvloer is communicatie erg belangrijk. Dit zorgt er voor dat je weet wat er speelt  bij jouw werknemers. Zo weet je ook of werknemers kampen met werkdruk. Blijf luisteren naar je werknemers en ga met ze in gesprek. Indien een werknemer geen werkplezier meer ervaart is het belangrijk om hier een gesprek over te voeren. Door hier goed over te blijven praten help je jouw werknemers de passie en motivatie terug te vinden. 

Kijk samen of je het werk van de werknemer opnieuw kan indelen, zodat de werkdruk minder wordt. Probeer samen te achterhalen wat er moet worden veranderd en welke veranderingen haalbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om dit te herhalen. Ga bijvoorbeeld maandelijks met elkaar om de tafel om te bespreken of het beter gaat en of het werk beter te doen is. 

#3 Verhoog betrokkenheid 

Door de betrokkenheid te verhogen binnen de organisatie voelen werknemers zich gewaardeerd. Hierdoor zullen zij eerder naar je toe stappen als ze niet lekker in hun vel zitten op het werk. 

Je kan betrokkenheid vergroten door ieders talent op de juiste manier in te zetten. Werknemers ervaren betrokkenheid wanneer er werk wordt gedaan wat bij haar/zijn interesses past. Dit draagt bij aan het welzijn van ieders carrière. Zorg ervoor dat je inzichtelijk hebt welke werknemer welk werk graag doet. Zo kan je iedere werknemer op de juiste manier inzetten.

Aan de volgende twee soorten betrokkenheid kan je als werkgever werken binnen jouw organisatie:

  • Betrokkenheid bij het werk: er wordt energie gehaald uit het werk dat wordt verricht. Ze handelen vanuit hun intrinsieke motivatie
  • Betrokkenheid bij de organisatie: jouw werknemers hebben hart voor de zaak, hebben respect voor collega’s en ze identificeren zichzelf met de organisatie.

Als er aan beide wordt gewerkt ontstaat er meer betrokkenheid, waardoor er ook minder werkdruk wordt ervaren. 

#4 Optimaliseer werktevredenheid

Werktevredenheid heeft een positief effect op de productiviteit, motivatie en loyaliteit van werknemers. Indien de werktevredenheid hoog is wordt er vaak geen tot weinig hinder ondervonden van een hoge werkdruk. Werktevredenheid zorgt voor trotse werknemers en verbeteren het imago van de organisatie! 

Lees hier meer over het optimaliseren van de werktevredenheid! 

#5 Bekijk de werk-privé balans

Bij het bewaken van de werkdruk is het goed om ook te kijken naar de werk-privé balans. De gevolgen van een slechte werk-privé balans zijn groot. Het zorgt voor spanning thuis en beïnvloedt de prestaties op de werkvloer. 

De balans tussen werk en privé kan regelmatig veranderen. Zo kan er plotseling iets veranderen in de thuissituatie of in het werk. Om de kans op een goede werk-privé balans te vergroten is het goed om dit regelmatig te evalueren met je werknemers. Maak hier tijd voor en plan dit in. Dit zou ook kunnen in het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek. Door steeds te blijven evalueren bewaak je de balans. 

#6 Verbeter de werkomgeving 

Het is belangrijk dat werknemers goed in hun vel zitten op het werk. Hieraan draagt ook de werkomgeving bij. Zorg ervoor dat jouw werknemers een prettige werkomgeving hebben. Er zijn een aantal factoren die hieraan bijdragen. 

Zorg ervoor dat er genoeg stilte is in de ruimte waar er wordt gewerkt of zorg ervoor dat telefoontjes in een aparte ruimte gevoerd kunnen worden. Daarnaast dragen planten bij aan een hoger zuurstof gehalte. Voldoende daglicht en een goede temperatuur dragen bij aan een verbeterde werkomgeving. 

Rust en ontspanning rondom het werk heen is erg belangrijk om de werkdruk te verminderen. Kleuren kunnen hier ook een rol in spelen. Zo zijn de kleuren groen en blauw zijn rustgevend. 

Maandelijks op de hoogte blijven van alles omtrent werkgeluk? Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Bewaak de werkdruk! 

Als de werkdruk niet bewaakt wordt kunnen werknemers een burn-out krijgen. Dit heeft veel impact op iemands leven en het is dus enorm belangrijk om de werkdruk te bewaken! 

Door toezicht te houden op de werkvloer en goed te communiceren met jouw werknemers maak je een goed begin om de werkdruk te bewaken. Daarnaast is het belangrijk om werknemers te betrekken bij de organisatie en de werktevredenheid te verhogen! Hierdoor komen werknemers beter in hun vel te zitten op het werk. 

Bekijk ook de werk-privé balans. Zo zitten ze niet alleen lekker in hun vel op het werk, maar heeft de werknemer thuis ook een beter humeur, meer energie en meer voldoening! 

En tenslotte, maak de werkomgeving prettig. Door het toevoegen van genoeg licht, planten en kleuren zullen werknemers zich meer thuis gaan voelen en zal dit een positieve invloed hebben op het ervaren van werkdruk!

Stelling: De werkdruk draagt bij aan hoe goed een werknemer op zijn/haar plek zit bij de organisatie. 

Eens of oneens. Laat het ons weten in de reacties.

0 Reactie op "Het bewaken van werkdruk bij werknemers: 6 tips"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent