8 tips om het ziekteverzuim in jouw bedrijf te verlagen

  • Natasja van Wijk
  • 28 maart 2024

Werknemers zullen van tijd tot tijd om verschillende redenen ongepland afwezig zijn. Ziekteverzuim is het meest voorkomende type verzuim, variërend van een griepje tot langdurige ziektes zoals een depressie of chronische ziektes.

Hoewel ziekteverzuim niet helemaal te voorkomen is, zijn er wel maatregelen die het kunnen verminderen of de impact ervan verzachten. In dit blog geven we tips om het ziekteverzuim in jouw bedrijf te verlagen.

Welke gevolgen heeft een hoog ziekteverzuim?

Een hoog ziekteverzuim heeft negatieve gevolgen voor een organisatie. Allereerst leidt het tot een daling in de productiviteit. Werknemers die afwezig zijn door ziekte, laten dagelijkse taken, projecten en verantwoordelijkheden achter.

Bovendien worden werknemers die het werk van hun afwezige collega's moeten overnemen, geconfronteerd met een verhoogde werkdruk. Dit kan leiden tot stress, verminderde motivatie en zelfs een afname van de kwaliteit van het werk.

Het inhuren van vervangend personeel lijkt misschien wel een oplossing, maar ook dit brengt uitdagingen met zich mee. De inwerktijd van nieuw personeel kost tijd, wat de productiviteit op korte termijn verder verlaagt. Ook brengt nieuw personeel kosten met zich mee. Er zijn extra salarissen die betaald moeten worden en wervingskosten.

Bij bepaalde bedrijven kan onderbezetting ook leiden tot een daling in de klanttevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant waarbij een aantal keukenmedewerkers afwezig zijn, waardoor gasten langer op maaltijden moeten wachten en de kwaliteit van het eten mogelijk afneemt.

Kortom, een hoog ziekteverzuim is een uitdaging voor organisaties. Het is niet helemaal te voorkomen, maar er zijn maatregelen die het kunnen verminderen. Wij geven 8 tips om het ziekteverzuim te verlagen.

#1 Begrijp de oorzaken van ziekteverzuim

Het is niet realistisch om te denken dat je alle ziekteverzuim kunt voorkomen. Mensen worden nu eenmaal wel eens ziek. Het is in sommige gevallen echter wel mogelijk om het ziekteverzuim te verminderen door op de juiste manier te handelen en de onderliggende oorzaken aan te pakken.

Als je wilt weten hoe je het ziekteverzuim kunt verlagen, is het belangrijk om de oorzaken ervan te begrijpen. Voordat een werknemer zich ziek meldt, kunnen er al allerlei dingen aan de hand zijn. Grote oorzaken van ziekteverzuim zijn:

  • Privéomstandigheden
  • Werkstress en burn-outs
  • Gebrek aan werkplezier
  • Pesten en intimidatie
  • Financiële problemen
  • Fysieke klachten

Het verschilt echter wel per organisatie en branche wat de grootste oorzaken van verzuim zijn. Wanneer je fysiek zwaar werk verricht, is bijvoorbeeld de kans op lichamelijke klachten groter dan met een kantoorbaan. Door te begrijpen waarom jouw werknemers zich ziek melden, kun je gerichte stappen nemen om deze problemen aan te pakken en het ziekteverzuim te verminderen.

Push werknemers echter niet om snel terug te komen naar het werk, want dat kan hun herstel juist tegenwerken. Bevorder een cultuur waarin het welzijn van werknemers voorop staat en waar open communicatie en begrip centraal staan.

#2 Zorg voor een duidelijk verzuimbeleid

Een goed gedefinieerd verzuimbeleid is van groot belang bij het beheren van het ziekteverzuim in je organisatie. Dit beleid is maatwerk, en moet passen bij jouw bedrijf.

Het verzuimbeleid moet niet alleen duidelijke richtlijnen bevatten over hoe om te gaan met verzuim, maar ook de procedures voor het melden van ziekte en de verwachtingen rondom terugkeer naar het werk. Door een gestructureerd verzuimbeleid te implementeren, begrijpen werknemers beter wat er van hen wordt verwacht en kun jij beter reageren op verzuimsituaties.

Bekijk op het Arboportaal meer informatie over het verzuimbeleid.

#3 Herken de signalen van verzuim

Zoals eerder benoemd, kunnen er voor het verzuim al dingen aan de hand zijn. Naast het monitoren van verzuim, is het dus belangrijk om op voorhand de signalen herkent. Denk hierbij aan verminderde productiviteit, vermoeidheid, vergeetachtigheid en veranderingen in gedrag of houding. Wellicht benoemt een medewerker dat een collega zich anders gedraagt dan normaal, of dat zij zich zorgen maken om deze collega. Dit zijn goede redenen om eens in gesprek te gaan met de betreffende werknemer.

Door deze signalen tijdig op te merken, kun je proactief ingrijpen en ondersteuning bieden aan werknemers die mogelijk dreigen uit te vallen.

#4 Verbeter het welzijn van werknemers

Een groot onderdeel van het verlagen van ziekteverzuim is het bevorderen van het welzijn van jouw werknemers. Dit omvat zowel fysieke als mentale gezondheid.

Overweeg het implementeren van programma's en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de algehele gezondheid en welzijn van je team. Denk bij het verbeteren van de fysieke gezondheid aan het aanmoedigen van beweging, gezond eten en het zorgen voor ergonomische werkplekken.

Lees in dit blog hoe je de mentale gezondheid van je werknemers ondersteunt.

#5 Verbeter de communicatie in het bedrijf

Communicatie is key. Heb je gemerkt dat er communicatieproblemen zijn in het bedrijf? Misschien is de klachtenprocedure voor werknemers te complex, duurt het te lang voordat mails van werknemers worden beantwoord, of voelen werknemers zich niet gehoord wanneer ze hun zorgen uiten. Dit kan leiden tot frustratie en stress bij werknemers, wat uiteindelijk kan resulteren in een verhoogd ziekteverzuim.

Het is belangrijk om deze communicatieproblemen aan te pakken door te zorgen voor open en transparante communicatie binnen de organisatie.

#6 Investeer in de ontwikkeling van werknemers

Het bieden van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei vergroot de betrokkenheid van werknemers en het versterkt het gevoel van waarde binnen de organisatie. Overweeg het aanbieden van bijvoorbeeld trainingen en opleidingen die gericht zijn op het verbeteren van vaardigheden en het bevorderen van loopbaanontwikkeling.

Door te investeren in de groei van je werknemers, worden niet alleen hun prestaties verbeterd. Het vergroot ook hun loyaliteit aan de organisatie, wat op zijn beurt leidt tot het verlagen van ziekteverzuim.

#7 Pak de bedrijfscultuur aan

Een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur maakt een groot verschil als het gaat om het verlagen van ziekteverzuim. Creëer een werkomgeving waarin aandacht wordt besteed aan het welzijn van werknemers en waar open communicatie wordt aangemoedigd.

Een open cultuur waarin werknemers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten en ondersteuning te zoeken, helpt het verzuim te verlagen en het teamgevoel versterken.

#8 Een gezonde werk-privébalans

Stimuleer een gezonde balans tussen werk en privé door flexibele werkopties aan te bieden, zoals hybride werken en flexibele werktijden. Zorg ervoor dat werknemers voldoende pauze(s) nemen en beschikken over voldoende verlofdagen om te herstellen en op te laden.

Bied ondersteuning aan werknemers die moeite hebben met het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Neem zelf ook het goede voorbeeld als het gaat om het handhaven van een goede werk-privébalans, door hier zelf actief aan te werken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je net als jouw werknemers pauze(s) neemt tijdens werktijden, je vakantiedagen opneemt om op te laden en je werknemers aanmoedigt om hetzelfde te doen.

Door deze tips toe te passen, kunt je als leidinggevende een positieve impact hebben op het verlagen van ziekteverzuim en het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving voor het team.

Verlaag het ziekteverzuim in jouw organisatie

Het verlagen van het ziekteverzuim begint met het begrijpen van de oorzaken ervan en het implementeren van een duidelijk verzuimbeleid. Het herkennen van signalen van verzuim en het bevorderen van het welzijn van werknemers zijn essentiële stappen, net als het verbeteren van communicatie en het investeren in de ontwikkeling en betrokkenheid van werknemers.

Een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur is van groot belang, net als het stimuleren van een gezonde werk-privébalans. Bied ondersteuning aan werknemers die moeite hebben met het vinden van deze balans, en neem zelf het goede voorbeeld te nemen.

Door deze tips toe te passen, kun je een verschil maken in het welzijn van je werknemers en het succes van je organisatie.

Stelling: Flexibele regelingen zijn effectief om ziekteverzuim te verlagen.

Eens of oneens? Laat het weten in de reacties!

0 Reactie op "8 tips om het ziekteverzuim in jouw bedrijf te verlagen"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent