Hoe pas je positief leiderschap in de praktijk toe?

 • Natasja van Wijk
 • 29 december 2022

Elke vorm van leidinggeven is uniek. Leiderschapsstijlen worden ingezet om doelen te bereiken en  anderen te motiveren en te inspireren. Maar niet elke vorm van leiderschap komt het werkgeluk van werknemers ten goede. Om een topteam te creëren en vast te houden, is het van belang om positief leiderschap toe te passen.

Maar wat houdt positief leiderschap precies in? En hoe pas je het in de praktijk toe? In ons blog bespreken wij vier principes waar jij je op moet focussen bij het toepassen van positief leiderschap.

Wat houdt positief leiderschap in?

Leiderschap in de breedste zin van het woord is het proces waarin iemand anderen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Dit kan op verschillende manieren.

Leiderschap uit zich namelijk in vele vormen. Denk aan een belcurve, met negatief ''destructief'' leiderschap aan de linkerkant van de curve en positief leiderschap aan de rechterkant. De meeste leiderschapsgedragingen vallen in het midden van de curve, tussen positief en negatief in. Met het implementeren van positief leiderschap zorg jij ervoor dat je, van waar dan ook op de belcurve, je naar uiterst rechts verplaatst.

Met negatief leiderschap wordt er vanuit de leidinggevende negatieve signalen gezonden naar de werknemers toe. De focus ligt vooral op de zwakke punten van werknemers en hoe zij deze kunnen verbeteren. Het ontwikkelen van zwaktes werkt demotiverend en wordt als energievretend ervaren. Er wordt geen of nauwelijks aandacht besteed aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wanneer leiderschap meer naar het negatieve toe neigt, is de kans groter dat werknemers het niet naar hun zin hebben en neemt de kans op mentale problemen toe. Dit schaadt ook de hoofddoelen van het bedrijf. Er is geen creativiteit, de productiviteit wordt aangetast en er ontstaan misschien wel conflicten binnen afdelingen. Negatief leiderschap is dus not done.

Positief leiderschap

Positief leiderschap daarentegen voorkomt het ontstaan van een negatieve cultuur binnen het bedrijf. Het is een bredere kijk op leiderschap waarbij werknemers beïnvloed en aangemoedigd worden om uit te blinken in hun werk. Dit doe je door een stimulerende omgeving te creëren. Je ziet het welzijn van het individu als een belangrijk punt binnen de organisatie. Daarmee motiveer je niet alleen de mensen binnen het bedrijf. Je creëert een omgeving waarin mensen zichzelf gaan motiveren.

Kim Cameron, de auteur van het boek dat focust op het fenomeen positief leiderschap, geeft aan dat leidinggeven door sterke punten te benadrukken in plaats van alleen op zwakke punten te focussen, eerder leidt tot bedrijfssucces.

De eigenschappen van een positief leider

Positief leiderschap werkt alleen als je het doet omdat je het meent. Een aantal persoonlijke eigenschappen van positief leiderschap die elke leidinggevende onder de knie heeft:

#1 Integriteit

Als leidinggevende moeten mensen erop vertrouwen dat je achter je woorden en daden staat. Laat het niet enkel schijn zijn dat je geeft om de belangen van je werknemers, maar sta er ook achter.

#2 Vertrouwen

Heb vertrouwen in de capaciteiten en vaardigheden van je werknemers, maar ook in de kracht van het product. Hierdoor inspireer je anderen om ook vertrouwen te hebben en zijn ze eerder geneigd om risico’s te nemen. 

#3 Doorzettingsvermogen

Ondanks dat mislukkingen of teleurstellingen bij ieder bedrijf voor kunnen komen, moeten leidinggevenden in staat zijn om doorzettingsvermogen te tonen. Op deze manier blijven werknemers geloven in het succes en dat zij ernaar moeten blijven streven.

Hoe bereik je positief leiderschap?

Welk leiderschap je hanteert kan de organisatie maken of breken. Positief leiderschap is de juiste manier van leiding geven om een team te creëren dat geïnvesteerd is in het werk dat ze doen. Een cultuur van open communicatie waar flexibiliteit wordt aangemoedigd en er wordt gebouwd aan een emotioneel veilige werkomgeving, is hetgeen wat je nodig hebt om een crisis of andere tijden van onzekerheid te doorstaan.  

Maar hoe bereik je positief leiderschap? Er zijn vele manieren om dit te doen, maar er zijn vier principes die de kern vormen van het in praktijk brengen van positief leiderschap: de 4 P’s van positief leiderschap. 

De 4 P’s van positief leiderschap

#1 Psychologische veiligheid

Hebben jouw werknemers het gevoel dat ze ideeën, fouten of zorgen mogen uiten zonder negatieve gevolgen? Een omgeving waarin werknemers niet in verlegenheid worden gebracht of worden afgewezen als ze zich uitspreken, is een psychologisch veilige omgeving. Werknemers hebben het gevoel dat hun bijdrage telt en dat creativiteit aangemoedigd wordt. 

Creëer een cultuur van psychologische veiligheid, bijvoorbeeld door:

 • Open gesprekken te voeren over de psychologische veiligheid binnen het bedrijf
 • Je team te betrekken bij besluitvormingen
 • Actief te luisteren naar de inbreng van werknemers
 • Te bouwen aan een cultuur gefocust op het team, niet alleen op talenten
 • Een werkomgeving te creëren waar leren en groeien aangemoedigd wordt

#2 Pad

Zorg ervoor dat het pad duidelijk is. Hiermee wordt bedoeld dat het voor alle teamleden duidelijk is wat hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn. Zo weten zij wat er van hen verwacht wordt, hoe zij de verwachtingen kunnen realiseren en welke hulpmiddelen er nodig zijn om resultaten te behalen. 

#3 Purpose

Het derde punt waarmee positief leiderschap in praktijk wordt gebracht, is doelgerichtheid. Laat alle teamleden zien hoe hun werk verband houdt met een hoger doel binnen de organisatie. Geef je werknemers betekenis aan hun werk. 

Mensen willen graag weten waarom ze doen wat ze doen. Niets is meer demotiverend dan het gevoel dat wat je doet geen doel heeft, dat wat je doet er helemaal niet toe doet. Laat dus zien dat het werk van je teamleden impact heeft! Dit verhoogt de arbeidsvreugde, wat de productiviteit verbetert, wat op zijn beurt zich weer vertaalt in bedrijfsresultaten. 

#4 Progressie

Om progressie te krijgen binnen de organisatie, is het van belang dat werknemers werktevredenheid ervaren. De banden die we hebben binnen het bedrijf heeft een grote invloed op de werktevredenheid. Wanneer je als leidinggevende een gevoel van waarde, groei en ontwikkeling bevordert bij je teamleden, boek je vooruitgang. Doe dit bijvoorbeeld door:

 • Successen te vieren, zowel groot als klein
 • Openlijk je waardering uit te spreken
 • Voor feedback open te staan
 • Niet te oordelen

Door op deze manier de tevredenheid van je werknemers te vergroten, creëer je een kans op vooruitgang en succes. Moedig je team aan om hun beste beentje voor te zetten, koester relaties en streef naar gemeenschappelijke doelen.

Positief leiderschap in de praktijk

Positief leiderschap focust zich in positieve zin op de werknemers binnen het bedrijf. Dit doe je door een open cultuur te creëren, waarin het welzijn van het individu net zo belangrijk is als het gemeenschappelijke doel binnen het bedrijf. 

Om dit in de praktijk te brengen, is het cruciaal om werknemers het gevoel te geven dat ze zich mogen uitspreken, zonder negatieve gevolgen. Zorg ervoor dat het voor iedereen binnen het team duidelijk is wat er van hen verwacht wordt en dat hun werk van invloed is op het bedrijfsdoel. Door werknemers het gevoel te geven van waarde, creëer je vooruitgang en werk je op een juiste manier naar de doelen binnen het bedrijf. 

Stelling: Het focussen op de sterke kanten van je werknemers werkt beter dan de focus op het verbeteren van de zwakke punten. 

Eens of oneens? Laat het weten in de reacties!

0 Reactie op "Hoe pas je positief leiderschap in de praktijk toe?"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent