In 6 stappen purpose marketing inzetten voor jouw bedrijf

  • Marjolein Gubbens
  • 30 september 2021

De vraag naar nieuwe werknemers wordt bij veel bedrijven steeds groter. De kans dat een werknemer een overstap maakt naar een andere organisatie is reëel. Om jouw mensen binnenboord te houden en de juiste mensen aan te trekken is het belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn. Hierin speelt de branding van jouw bedrijf een steeds grotere rol. 

We hebben het belang van employer branding eerder benadrukt. Een andere vorm van branding is het nastreven van een hoger doel, een ‘purpose’. Om dit doel in te zetten en van jouw bedrijf een sterk merk te maken, gebruik je purpose marketing. Lees in ons blog wat bedoeld wordt met purpose marketing en hoe jij dit in 6 stappen inzet voor jouw bedrijf!

Wat is purpose marketing?

Het hebben van een purpose betekent dat jij als organisatie rekening houdt met maatschappelijke issues. Het gaat om een hoger doel: van betekenis zijn voor de wereld. Naast het maken van winst, is de 'purpose' van een bedrijf vaak de reden van het bestaan.

Veel werknemers, werkzoekenden en consumenten nemen beslissingen op basis van hoe bedrijven omgaan met personeel, klanten en milieu. Wanneer bedrijven hun doel afstemmen op het goed doen voor mens en milieu, ontstaan er diepere banden met belanghebbenden. Bovendien draagt het bij aan de merkreputatie van het bedrijf.

Tegenwoordig is de branding van jouw bedrijf steeds belangrijker, want hoe zorg je dat iedereen op de hoogte is van jouw purpose? Op het moment dat je mooie resultaten behaalt in het nastreven van jouw doel, wil je dit ook graag delen. Hierin speelt purpose marketing een grote rol. Bedrijven die purpose marketing inzetten, hebben een duidelijk doel voor ogen en gebruiken dit doel als unique selling point. Doordat jouw activiteiten bijdragen aan een hoger doel, verbetert de merkreputatie van de organisatie. Met alle positieve gevolgen van dien!

#1. Kies het juiste onderwerp

De eerste stap bij het inzetten van purpose marketing is het kiezen van het onderwerp van jouw purpose. Het is erg belangrijk hier goed over na te denken. Door de purpose van jouw bedrijf in lijn te leggen met jouw missie en visie, wordt jouw merk versterkt. Denk er ook goed over na dat jouw producten en diensten aansluiten bij het hogere doel. 

Voorbeeld 1

Toms is al jarenlang actief als schoenenfabrikant, met de duidelijke missie: schoenen voor iedereen. Als jij een paar schoenen koopt bij Toms, zorgt het bedrijf ervoor dat een kind wat zelf geen schoenen kan kopen ook een paar ontvangt. Hoe maatschappelijk verantwoord is dat? De purpose om armoede te bestrijden en arme kinderen blij te maken is hier het unique selling point van Toms – en met succes.

Voorbeeld 2

De purpose van Tony’s Chocolonely : Streven naar slaafvrij chocolade.

Het enige chocolademerk dat echt slaafvrij is. Tony’s Chocolonely is de enige die echt een eerlijke prijs aan de boeren betaalt. Ook hier is de missie duidelijk: slaafvrije chocola maken, om slavernij in de voedingsmiddelenbranche tegen te gaan. Die missie is al sinds het begin kenmerkend aan Tony’s Chocolonely en daarmee veroveren ze stukje bij beetje de chocoladebranche.

Wil jij je bijvoorbeeld inzetten voor de dierenwereld, maar verkoop jij leren tassen dan komt dit niet heel geloofwaardig over. Zorg dus dat dit altijd in lijn ligt. Wanneer dit goed op elkaar aansluit en je er echt in gelooft zal het ook veel eenvoudiger zijn om de purpose uit te dragen. Ook op de lange termijn.

#2 Maak jouw personeel ambassadeurs

Na het kiezen van jouw purpose kun je verder met het inzetten hiervan. Begin bij het inspireren van je medewerkers. Als jouw medewerkers geloven in de purpose van het bedrijf dan zullen zij dit ook op een positieve manier naar buiten brengen richting klanten en potentiële medewerkers.

Het ambassadeurschap van jouw personeel is tegenwoordig een van de belangrijkste componenten van employer branding. Ambassadeurs kunnen soms zelfs de doorslag geven voor het uitdragen van de juiste boodschap.

Zorg er tegelijkertijd voor dat de purpose in alle bedrijfsactiviteiten terug te zien is. Pas als je purpose terugkomt in je doen en laten en je medewerkers dit beamen kun je de purpose delen met de buitenwereld.

#3 Voorkom imago schade

Communiceer je purpose pas naar buiten zodra je 100% overtuigd bent van je verhaal. Het imago wordt bij jouw doelgroep beïnvloed op veel verschillende manieren. Voordat je de purpose van het bedrijf naar buiten brengt, is het noodzakelijk dat de purpose door heel het bedrijf geïntegreerd is.

Heeft jouw purpose betrekking tot het klimaatprobleem, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk scheve gezichten als iemand jouw bedrijf bezoekt en er allemaal brandstofslurpende bedrijfsauto’s staan. Dit kan een flinke deuk in je merk opleveren. 

Maak je boodschap daarnaast niet mooier dan het is. Mensen prikken snel door dingen heen die niet kloppen. Doe alleen aan purpose marketing als je er zelf volledig achter staat en het perfect aansluit bij jouw organisatie. 

Voordat je de purpose van het bedrijf naar buiten brengt, is het noodzakelijk dat de purpose door heel het bedrijf geïntegreerd is.

Maak het daarnaast niet mooier dan het is. Mensen prikken snel door dingen heen die niet kloppen. Doe alleen aan purpose marketing als je er zelf volledig achter staat en het perfect aansluit op jouw bedrijf. Houd het niet bij een eenmalige campagne, maar neem het mee voor de lange termijn. Alleen dan ben je geloofwaardig.

#4. Wees concreet en transparant

De inzet van marketing en communicatie helpt je bij het verwezenlijken van jouw doelstellingen. Het zorgt er namelijk voor dat alle stakeholders van jouw bedrijf op de hoogte zijn van jullie purpose. Houd het niet bij een eenmalige campagne, maar neem het mee voor de lange termijn. Alleen dan ben je geloofwaardig.

Er zijn maar weinig organisaties die alles binnen het bedrijf laten aansluiten op hun purpose. Zeker in het begin zal dit lastig zijn. Kijk dus stap voor stap naar de belangrijkste activiteiten waarin je het wilt verwerken. Begin bij de onderdelen die voor jouw bedrijf het belangrijkste zijn. Hierna kun je jouw purpose steeds verder uitbouwen. 

Het werkt juist goed om in stappen te werken. Communiceer dan wel duidelijk naar jouw doelgroep dat je streeft naar verbetering en maak concreet waar je mee bezig bent en waar je naartoe wilt. Maak dit vooral duidelijk als het in het begin nog niet haalbaar is om je purpose in het gehele bedrijf door te voeren. Dit maakt het juist menselijk en betrouwbaar!

#5. Positieve boodschappen inspireren anderen

Als bedrijf zijnde heb je een groot bereik. Denk aan je klanten, medewerkers en hun netwerk, leveranciers, buren, partners en vrienden. Door marketing en communicatie in te zetten kun je jouw purpose overbrengen aan al deze mensen. 

Doe dit met trots en inspirerende berichten. Zo draag je niet alleen bij aan het behalen van de doelstellingen, maar inspireer je ook jouw netwerk. De purpose van jouw bedrijf komt op deze manier ook onder de aandacht.

#6. Wees bewust van alle belanghebbenden

Voor het doorvoeren van purpose marketing In het gehele bedrijf is het belangrijk ook te kijken naar de gehele keten van belanghebbenden. Heb je een internationaal bedrijf, bekijk dan ook goed wat belangrijk is in die landen. Maak een lijst van al je leveranciers en andere samenwerkingspartijen. Onderzoek wat hun positie is bij het bijdragen aan de purpose. 

Ga met je samenwerkingspartijen in overleg over jouw purpose. Vraag hoe zij er in staan, wellicht is het mogelijk om de samenwerking uit te breiden en samen te werken aan de purpose. De uitkomst hiervan kan super positief zijn en perfect aansluiten op jouw bedrijf en purpose. Of je komt erachter dat de partij met wie je al jaren werkt totaal niet matcht met jullie purpose. 

Hopelijk kun je ze inspireren om het anders aan te pakken. Lukt dit niet, wellicht is er dan een zelfde soort partij die beter aansluit bij jouw purpose. Denk na of je een stap wilt maken naar een andere partij. Zo blijf je geloofwaardig met jouw purpose marketing. 

Zet purpose marketing in voor een betere merkreputatie!

Purpose marketing gaat om meer dan winst alleen, het gaat over het bijdragen aan een betere wereld. Veel (potentiële) medewerkers en consumenten nemen beslissingen op basis van hoe bedrijven omgaan met personeel, klanten en milieu. Wanneer bedrijven hun doel afstemmen op het goed doen voor mens en milieu, ontstaan er diepere banden met belanghebbenden. Bovendien draagt het bij aan de merkreputatie van het bedrijf. Om purpose marketing juist in te zetten is het belangrijk eerst goed na te denken over het onderwerp. Dit onderwerp moet perfect aansluiten op jouw bedrijf en waar het bedrijf voor staat. 

Vervolgens zorg je ervoor dat jouw bedrijf hier volledig achter staat en dan ben je klaar om het naar buiten te brengen. Ben altijd eerlijk en open over waar je staat met het behalen van jouw doelen en waar je naartoe wilt. Wanneer je dit op een trotse manier doet met inspirerende berichten binnen het bedrijfsnetwerk zul je jouw doelen behalen en anderen inspireren ook hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Stelling: elk bedrijf moet purpose marketing inzetten om succesvol te zijn.

Eens of oneens? Laat het ons weten in een reactie!

0 Reactie op "In 6 stappen purpose marketing inzetten voor jouw bedrijf"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent