De 6 voordelen van teambuilding

 • Iris Douwes
 • 15 maart 2021

Bij veel organisaties staat teambuilding hoog in het vaandel, maar wat is teambuilding nu eigenlijk? En wat zijn de voordelen van teambuilding? Of wat gebeurt er als er niks aan teambuilding wordt gedaan?

Teambuilding kan op veel verschillende manieren gedaan worden, maar als er niets aan teambuilding wordt gedaan leren collega’s elkaar nauwelijks kennen, zullen er sluimerende conflicten ontstaan of gaat de samenwerking niet vlot. 

Indien er wel veel aan teambuilding wordt gedaan ontstaan er verschillende voordelen! Lees in ons blog de 5 voordelen! 

Wat is teambuilding? 

Teambuilding is een containerbegrip, er zijn namelijk veel verschillende manieren om aan teambuilding te doen. Hierdoor verstaat niet iedereen hetzelfde onder teambuilding. De definitie van teambuilding is: “Het creëren van een hecht teamverband.” 

Op wat voor manier dit wordt gedaan is per organisatie verschillend, maar dat er aan gewerkt moet worden staat voorop. Door te werken aan de teambuilding binnen een organisatie ontstaan er verschillende voordelen binnen de afdelingen of de teams. 

#1 Vergroten van vertrouwen

Vertrouwen is belangrijk voor een succesvol team. Collega’s dragen hier voor een groot deel aan bij. Vertrouwen kun je niet forceren, maar je kan wel als team werken aan het vergroten van het vertrouwen. Vertrouwen maakt mensen productiever en zorgt ook voor een positievere sfeer. Daarnaast zorgt vertrouwen in een team voor een betere samenwerking en interne communicatie.

Wanneer jouw team deelneemt aan verschillende teambuilding oefeningen wordt het vertrouwen vergroot. Dit komt doordat je bij deze oefeningen vaak afhankelijk bent van elkaar. Op deze manier leren collega’s elkaar beter kennen en moeten de collega’s op elkaar vertrouwen. Dit draagt bij aan een diepere relatie en vertrouwen tussen teamleden. 

#2 Betere samenwerking

Samenwerken zorgt voor verbinding en een wij-gevoel. Het wij-gevoel zorgt voor meer verbondenheid. Daarnaast zorgt een betere samenwerking voor het bereiken van successen, werknemers leren van elkaar en inspireren elkaar. Ook sta je er samen sterker voor dan alleen. Tevens maken jouw werknemers door een goede samenwerking persoonlijke ontwikkelingen door. 

Door teambuilding leren collega’s elkaar beter kennen. Door een activiteit te doen buiten het kantoor kunnen ze elkaar leren kennen in een andere situatie. Hierdoor verandert de groepsdynamiek of de hiërarchie verdwijnt tijdens een teambuildingsactiviteit. Dit maakt ruimte voor nieuwe samenwerkingen en ook worden huidige samenwerkingen verbeterd. 

#3 Inzicht in kwaliteiten

Voor jou als werkgever is het heel waardevol om te zien wie over welke kwaliteiten beschikt. Je kan inspelen op taken en verantwoordelijkheden van iemand. Door iemand in te zetten op zijn/haar kwaliteiten wordt er meer werkgeluk ervaren. Doordat je er tijdens een teambuilding activiteit achter komt wat iemands sterke of minder sterke punten zijn, kan je dit doorvoeren op de werkvloer. 

Zo komt er bij een samenwerking vaak naar voren welke kwaliteiten iemand heeft. Doordat werknemers vaak samen werken tijdens een teambuilding activiteit komt dit dan vaak op dat moment naar voren.    

Ieders kwaliteiten zijn nodig om de teambuilding activiteit tot een goed einde te brengen. Ook komen in zo’n activiteit de sterke en zwakke punten naar voren van werknemers. Dit kan positieve gevolgen hebben voor het samenwerken in de werkomgeving.

#4 Leiderschap 

Tijdens een teambuilding activiteit neemt vaak één iemand de leiding. Het kan zo zijn dat een van de collega’s een onverwachte leider is, die op de werkvloer wellicht vaak op de achtergrond te vinden is. Door competitieve spellen kan een ware leider zicht tonen. 

Een valkuil bij teambuilding is, dat er veel gepraat wordt en er geen beslissingen genomen worden. Hiervoor is een leider nodig, iemand moet het voortouw nemen om beslissingen te nemen. Vaak gebeurt dit automatisch tijdens teambuilding activiteiten, iemand zal zich dan geroepen voelen om beslissingen te nemen en het voortouw te nemen. 

Als werkgever krijg je inzicht in wie deze rol op zich neemt. Op basis van deze waarnemingen kan je ervoor kiezen om dit door te voeren op de werkvloer, door diegene meer verantwoordelijkheid te geven. 

#5 Betere communicatie

Door het organiseren van een teambuilding activiteit wordt ook de communicatie beter. Tijdens een teamactiviteit kom je meer over elkaar te weten en leer je iemand anders beter kennen. Wederzijdse interesse zorgt ervoor dat de band tussen collega’s wordt vergroot. 

Een goede communicatie is van een aantal factoren in het bedrijf afhankelijk: 

 • De grootte van de afdeling
 • De mate waarin je samenwerkt met je collega’s
 • Hoe goed je jouw collega’s kent
 • Welke cultuur er heerst binnen het bedrijf 

Naarmate er meer gecommuniceerd wordt met verschillende personen in het bedrijf leren werknemers elkaar goed kennen. Ze krijgen Inzicht in hoe iemand communiceert. Door de manier van communiceren te kennen van elkaar, weten jouw werknemers ook hoe ze het beste met elkaar moeten communiceren op de werkvloer.

#6 Betere sfeer

Een gespannen sfeer binnen teams kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een gespannen sfeer ontstaan door veel stress, een disbalans tussen werk en privé of door onderlinge irritaties. Een gespannen sfeer vindt niemand leuk. 

Door teambuilding kan een gespannen sfeer omgebogen worden naar een ontspannen sfeer.  

Teambuilding vergroot namelijk het plezier en enthousiasme. Indien het plezier en enthousiasme vergroot wordt, zal ook de sfeer verbeterd worden. Lachen, plezier en humor verhoogt de mate van werktevredenheid en bevordert een positieve en productieve sfeer. Dit verhoogt niet alleen de sfeer tijdens de activiteit, maar ook het werkplezier! 

Maandelijks op de hoogte blijven van alles omtrent werkgeluk? Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Organiseer een teambuilding activiteit!

Voor een afdeling binnen het bedrijf of zelfs het gehele bedrijf is teambuilding een goede optie als het gaat om het vergroten van het vertrouwen. Dit is de basis van een goed team! Daarnaast wordt de samenwerking verbeterd en ontstaat er een betere communicatie.  Dit leidt tot een betere sfeer binnen de gehele organisatie.  

Teambuilding is niet alleen waardevol voor het ontstaan van een betere sfeer, een betere communicatie en een betere samenwerking, maar ook doordat jij als werkgever kan zien wie welke kwaliteiten bezit. 

Tijdens een teambuilding activiteit komen sterke en zwakke punten naar boven en zie je precies wie de leiding neemt. Hierop kan je anticiperen en dit doorvoeren in jouw organisatie. Kortom, genoeg voordelen om een teambuilding activiteit te organiseren! 

 

Stelling: teambuilding is essentieel voor een goed team.

Eens of oneens? Laat het ons weten in de reacties. 

1 Reactie op "De 6 voordelen van teambuilding"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent

  • Daisy Petrie
  • 29 februari 2024

  Elkaar beter leren kennen ….