Jouw unieke verhaal als sterk employer brand

  • Iris Douwes
  • 24 juni 2021

Employer branding is op dit moment een hot topic in de arbeidsmarkt. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt er relatief minder gesolliciteerd en als er iemand solliciteert dan heeft hij of zij vaak keuze uit meerdere werkgevers. Voor werkgevers betekent dit dat ze niet alleen moeite hebben met het vinden van geschikte kandidaten, maar ook dat ze een aantrekkelijke werkgever moeten zijn.

Employer branding wordt steeds belangrijker, maar wat is nu eigenlijk écht essentieel bij het creëren van een sterk employer brand? Jouw organisatie! Jouw unieke verhaal! In ons blog nemen we je mee om jouw unieke verhaal om te buigen naar een sterk employer brand. 

Wat is de waarde van een sterk employer brand?

Een sterk employer brand is cruciaal voor jouw organisatie. Het bepaalt zelfs deels het succes van jouw organisatie. In de huidige arbeidsmarkt is employer branding belangrijker dan ooit, het vergroot namelijk de kans dat werknemers bij jouw organisatie willen blijven. Zo wordt het verloop met 28% verlaagd indien een organisatie een sterk employer brand heeft. Tevens zorgt het voor het aantrekken van nieuw personeel. Elke werkgever wil tenslotte gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers, die trots zijn om voor jouw organisatie te mogen werken. 

De identiteit van jouw organisatie 

Iedere organisatie heeft een cultuur en werkgeversmerk, of je er nu wel of geen tijd in hebt gestoken. Je hebt het al, maar het is aan jou en jouw organisatie om er je voordeel mee te doen. Om het optimaal te benutten zul je jouw employer brand moeten definiëren. Een goed uitgangspunt is daarom het herdefiniëren van de identiteit van jouw organisatie.

De missie, visie en kernwaarden zijn de belangrijkste pijlers bij het definiëren van de identiteit van jouw organisatie. Kijk wat jouw organisatie onderscheidend maakt ten opzichte van andere werkgevers. Waarom willen potentiële werknemers juist bij jouw organisatie werken en niet bij een andere organisatie?

De kernwaarden 

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van het bedrijf. Het zijn de drijfveren en de eigenschappen die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een organisatie heeft vaak 3 tot 5 kernwaarden die de bedrijfscultuur weergeven. 

De missie en visie 

Vanuit de missie wordt gehandeld, dit is waar het bedrijf voor staat. De visie is wat jouw organisatie in de toekomst wil bereiken met het doorvoeren van de missie. Maak dit voor jouw organisatie duidelijk! 

People don’t buy what you do, but why you do it.
“Simon

Door de kernwaarden, de missie en de visie op te stellen vorm je de basis van de identiteit van jouw organisatie. Wanneer dit goed gebeurd creëer je een werkgeversmerk (employer brand). Alle activiteiten die worden uitgevoerd om het werkgeversmerk te versterken worden geschaald onder de noemer ‘employer branding’. 

Vanuit het werkgeversmerk kunnen meerdere beloften worden gecreëerd, dit wordt de Employee Value Propositie genoemd. Laat hierin het imago, de ambities en de identiteit samensmelten. Laat dit vervolgens doorvloeien in alle communicatie-uitingen, zowel intern als extern zodat alles met elkaar klopt. Zo staat jouw employer brand sterk. 

Tevens is het goed om jouw medewerkers te betrekken in het ontwikkelen van jouw verhaal. Start met het stellen van vragen aan de medewerkers. Kom erachter wat jouw organisatie zo uniek maakt of waarom medewerkers zo graag bij jouw organisatie willen werken. Jouw medewerkers representeren ten slotte het beste hoe de cultuur intern wordt ervaren.

Jouw medewerkers als ambassadeurs 

Het is belangrijk dat jouw identiteit past bij de organisatie en de medewerkers van de organisatie, zo kunnen jouw medewerkers de identiteit het beste uitdragen. De medewerkers van jouw organisatie zijn uiteindelijk jouw ambassadeurs. Zij vertellen jouw unieke verhaal in hun omgeving en netwerk. 

Zo zijn tegenwoordig de belangrijkste vragen of de kandidaat past binnen het bedrijf en of de kandidaat kan bijdragen aan de bedrijfsdoelen. Door het aantrekken van de juiste kandidaten die passen bij jouw unieke verhaal zorg je ervoor dat medewerkers het employer brand sterk naar buiten brengen.  

Tevens is een sterke interne cultuur erg belangrijk voor het behoud van de huidige medewerkers. Tenslotte is een medewerker de meest geloofwaardige woordvoerder van de organisatie. Maak medewerkers bewust van de rol als ambassadeur en stimuleer jouw medewerkers om het verhaal van jouw organisatie te delen. Betrek hen daarnaast in de uitingen die je als organisatie doet. Zo krijgen ze steeds meer feeling met het verhaal dat je uitdraagt als organisatie. Daarbij worden ze ook steeds beter in het vertellen van jouw unieke verhaal. 

Het gebruik van storytelling bij employer branding 

Zodra de identiteit van jouw organisatie gedefinieerd is en intern staat iedereen achter deze identiteit, is het tijd om het verhaal dat jij wilt delen met de arbeidsmarkt vorm te geven. Door het gebruik van storytelling krijgt jouw verhaal een emotionele lading en betekenis. De emotie zorgt ervoor dat jouw organisatie meer voelbaar wordt, hierdoor zien potentiële werknemers wat jouw organisatie uniek maakt.

Door het gebruik van storytelling kan je jouw merkverhaal vertellen. Dit begint al bij het communiceren van het ontstaan van jouw organisatie. Hierdoor krijgen potentiële werknemers inzicht in de identiteit, missie en visie. Ook legt dit de ziel van jouw bedrijf bloot, waarmee je potentiële werknemers kunt inspireren. 

Zorg ervoor dat het verhaal een menselijk verhaal is en dat potentiële werknemers zich kunnen herkennen in het merkverhaal. Om het verhaal interessant te maken, is het goed om obstakels toe te voegen in het verhaal. Hoe jouw organisatie dit heeft aangepakt of overwonnen, maakt wie je op de dag van vandaag bent. Dit is onderdeel van jouw verhaal. Verhalen zijn vaak overtuigender dan niet-verhalende boodschappen. Zo roepen verhalen meer empathie op en leiden deze er toe dat ontvangers zichzelf kunnen identificeren met de boodschap. 

Je kan ervoor kiezen om het verhaal te vertellen vanuit het oogpunt van de oprichter of vanuit de medewerkers. Medewerkers schetsen een eerlijk en persoonlijk beeld van de organisatie. Jouw verhaal geeft een inkijk in de belevenissen van de organisatie, waardoor je potentiële kandidaten mee neemt in het verhaal. Zo kun je kandidaten positief beïnvloeden en een persoonlijke connectie maken. 

Een sterk employer brand creëren! 

Elke organisatie heeft een cultuur en werkgeversmerk, het is alleen aan jou wat je hier mee doet. Door het definiëren van de identiteit van jouw organisatie weet je waar je voor staat, dit is het begin van jouw unieke verhaal. 

Betrek in jouw verhaal je medewerkers, zij fungeren als ambassadeurs voor jouw werkgeversmerk. Het zijn tevens de meest geloofwaardige woordvoeders over jouw organisatie. Door het delen van jouw unieke verhaal trekken ze potentiële kandidaten aan die ook achter het unieke verhaal staan en die de organisatie een stap verder kunnen brengen! 

Gebruik tenslotte ook storytelling bij het creëren van jouw sterke employer brand. Met het gebruik van een merkverhaal kan je potentiële werknemers beter overtuigen dan zonder een merkverhaal. Een merkverhaal inspireert potentiële werknemers!

Stelling: een employer brand staat alleen sterk als er een uniek verhaal achter zit.

Eens of oneens? Laat het ons weten in een reactie! 

0 Reactie op "Jouw unieke verhaal als sterk employer brand"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent