WINRS

WINRS, een initiatief voor organisaties met lef!

Een team van specialisten dat samen met jou wil achterhalen wat mensen drijft om ambassadeur te worden van jouw organisatie, met als doel jouw medewerkers het optimale gevoel van werkgeluk te laten ervaren. Op deze manier kun je jouw medewerkers binden en boeien aan jouw organisatie.

Het is geen sprint, maar een marathon om veranderingen in jouw organisatie te bewerkstelligen. Samen lopen wij deze marathon met jullie om kleine en haalbare stappen te zetten binnen jullie organisatie. Wij werken voor organisaties die de focus leggen op verbetering, ontwikkeling en werkgeluk. Bekijk snel wat WINRS voor jouw organisatie kan betekenen.

Het WINRS kick-off evenement

Op 11 november hadden wij ons WINRS kick-off evenement! Een team van specialisten en partijen uit de bouwtoelevering gingen aan de slag met het vraagstuk: ‘Hoe houd ik mijn medewerkers geboeid en aan boord?’

Bekijk in de video de recap van deze geslaagde dag en maak een vliegende start met werkgeluk in jouw organisatie!

WINRS gelooft dat je een winnaar bent als je met je team en organisatie aan de slag durft te gaan. Heb jij het lef om die stap te zetten met jouw organisatie? Bekijk wat WINRS voor jouw organisatie kan betekenen!


Wat kan WINRS betekenen?

Veranderstrategie

Motivatie en betrokkenheid ontstaan als mensen drie elementen ervaren in hun werk: plezier, voldoening en betekenis. Hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden, verschilt per persoon, team en organisatie.

Om een verandering teweeg te brengen die blijvend is, is het van belang om onderliggende oorzaken en behoeftes van medewerkers helder te krijgen. Als dat duidelijk is, kan er gericht worden gekeken naar acties om medewerkers te begeleiden en ondersteunen op de weg naar een hogere motivatie en betrokkenheid bij hun werk.

WINRS helpt jouw organisatie met een grondige analyse en een bijbehorend plan voor de uitrol hiervan.

Themasessies

Door themasessies krijg je in een korte tijd verschillende vraagstukken helder. Daarnaast dragen ze bij aan draagvlak en medewerkers betrokkenheid binnen jouw organisatie.

Samen denk je na over bepaalde onderwerpen en dit is goud waard! Bijvoorbeeld als je tegen een van de onderstaande uitdagingen of vraagstukken aanloopt binnen jouw organisaties zijn themasessies van grote waarde.

  • Wat zijn de drijfveren van de teams?
  • Welke verbeteringen zijn er nodig in de kantooromgeving om prettiger te werken?

WINRS betrekt uit alle onderdelen van jouw bedrijf mensen bij het genereren van ideeën. Op deze manier krijg je niet alleen goede en uitvoerbare oplossingen, het zorgt ook voor een groter draagvlak. Je vergroot de betrokkenheid van je medewerkers en dat leidt weer tot meer werkplezier en betere bedrijfsresultaten!

Tools

Meten is weten! Zeker als je met onderwerpen aan de slag gaat die soms minder concreet voelen is het fijn om tastbaar houvast te hebben. De tools helpen om inzicht te krijgen en voortgang te monitoren. De Happiness monitor is een laagdrempelige manier om het werkgeluk van jouw medewerkers te analyseren. Wat vinden ze belangrijk en hoe scoort jouw organisatie daarop. Een tool die jouw medewerkers weinig tijd kost en jou een schat aan informatie oplevert.

Heb jij het lef om die stap te zetten met jouw organisatie? 

Wij geloven dat je een winnaar bent als je met je team en organisatie aan de slag durft te gaan. Wij werken voor organisaties die de focus leggen op verbetering, ontwikkeling en werkgeluk. Neem contact op voor meer informatie!