Is open hiring een wervingsmethode voor jouw bedrijf?

  • Natasja van Wijk
  • 31 augustus 2023

Het personeelstekort raakt alle sectoren en werkgevers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om geschikte kandidaten te vinden.

Open hiring is een aanpak om op een snelle manier gemotiveerde werknemers aan te trekken.

Wat houdt het precies in en is deze benadering geschikt voor jouw bedrijf? Voordat je ervoor kiest om open hiring in te voeren, is het goed om zowel de voordelen als uitdagingen van de wervingsmethode zorgvuldig te overwegen.

Wat is open hiring?

Open hiring is een methode van werving waarbij de eerste persoon die solliciteert wordt aangenomen. Hierbij worden geen sollicitatiegesprekken gevoerd en wordt er niet naar een cv gevraagd.

Open hiring is een manier om iedereen een gelijke kans te geven op de baan. Maar ook voor werkgevers biedt open hiring mogelijk de uitkomst voor het oplossen van het personeelstekort. Je leest hieronder vijf voordelen en drie uitdagingen van open hiring, die het voor jou makkelijker maken om te beslissen of deze methode bij jouw bedrijf en de betreffende functie past.

De voordelen van open hiring

#1 Een grotere groep kandidaten

Met open hiring stel je geen eisen aan eerdere werkervaring of een bepaalde opleiding. Je vacature wordt op deze manier voor meer mensen opengesteld.

Voor sommige functies is het lastig mensen te vinden met relevante werkervaring of de juiste opleiding, maar kunnen mensen gemakkelijk intern opgeleid worden. Voor deze functies is een bredere doelgroep van kandidaten een uitkomst. Dit vergroot de kans dat jouw vacature op korte termijn wordt ingevuld.

#2 Een sneller wervingsproces

Bij open hiring worden (vrijwel) geen eisen gesteld aan kandidaten. Op deze manier gaat het wervingsproces een stuk sneller. Ondanks dat je misschien wel een screening doet van jouw kandidaten, wordt het traditionele proces losgelaten.

Sollicitatiegesprekken vallen weg, recruiters hoeven minder lang te zoeken naar kandidaten en marketinginspanningen worden verminderd. Naast een snellere werving leidt dit dus ook tot lagere wervingskosten.

#3 Minder personeelsverloop

Een ander positief gevolg van open hiring is loyalere werknemers. Je kijkt niet naar het arbeidsverleden van de werknemer en de kennis en vaardigheden waarover zij (niet) beschikken. Je geeft mensen een kans die wellicht tegen bepaalde barrières aanlopen bij het zoeken van werk. Zij voelen zich gewaardeerd en zijn loyaler aan het bedrijf dat hen een kans geeft.

Ook verhoogt open hiring de productiviteit binnen het bedrijf. Werknemers die zich gewaardeerd voelen en zo’n kans hebben gekregen, zijn eerder geneigd zich volledig in te zetten voor hun taken en verantwoordelijkheden.

#4 Diverse werkomgeving

Met open hiring is de kans groter dat mensen met uiteenlopende achtergronden, culturen en perspectieven worden aangenomen. Dit bevordert een diverse werkomgeving, wat verschillende voordelen heeft voor het bedrijf. Bijvoorbeeld:

  • Creativiteit en vernieuwing: Wanneer mensen met verschillende achtergronden en perspectieven samenkomen, ontstaan er unieke denkpatronen en ideeën.
  • Positief effect op jouw employer branding: Een sterk gevarieerd personeelsbestand weerspiegelt de inclusieve waarden van de organisatie en draagt bij aan een positief beeld van het bedrijf.
  • Een hogere productiviteit: Een inclusieve cultuur zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen, wat hun motivatie en inzet verhoogt.

#5 Maatschappelijke betrokkenheid

Door barrières in het wervingsproces weg te halen, geef je iedereen een gelijke kans. Zo ook mensen die door gebrek aan kwalificaties of hun arbeidsverleden lastiger aan een baan komen.

Door open hiring in te voeren, heeft jouw organisatie een positieve impact op de maatschappij. Het werkgeversimago wordt verbeterd, omdat je een belangrijke sociale rol vervult in de samenleving. Deze wervingsmethode heeft dus niet alleen invloed op wie je aanneemt, maar ook op hoe jouw organisatie wordt gezien en gewaardeerd.

De uitdagingen van open hiring

#1 Het is niet voor alle banen geschikt

Bij een deel van de banen is gebrek aan ervaring of kennis niet zo belangrijk, omdat interne opleidingen en trainingen mogelijk zijn. Er zijn echter ook veel banen waarvoor je wel bepaalde ervaring en een diploma nodig hebt. Denk aan chirurgen, software-ingenieurs of artsen.

Open hiring is het meest effectief voor banen waarbij de nadruk ligt op inzet en motivatie, en minder voor functies die afhankelijk zijn van specifieke vaardigheden of expertise.

#2 Een mismatch

Net als bij het traditionele wervingsproces is het altijd mogelijk dat er een mismatch is tussen de werknemer en het bedrijf. Doordat open hiring minder de focus legt op kwalificaties en ervaring, is de kans groter dat ze niet passen bij de functie of de functie niet aankunnen. Ook is het mogelijk dat ze niet binnen de bedrijfscultuur passen.

Zijn er specifieke criteria waar jouw werknemers absoluut aan moeten voldoen? Het is belangrijk om deze criteria duidelijk te definiëren voordat je besluit iemand aan te nemen. Wanneer er veel cruciale eisen zijn waaraan de kandidaat moet voldoen, is het verstandiger om vast te houden aan het traditionele sollicitatieproces. Op deze manier beoordeel je nauwkeurig of de kandidaten aan die criteria voldoen voordat je ze definitief in dienst neemt. Dit vermindert het risico op mismatches.

#3 Veiligheidrisico’s

Een ander risico van open hiring is veiligheid. Werkgevers nemen niet voor niks de tijd om verschillende sollicitatiegesprekken te voeren en achtergrondcontroles uit te voeren. Ze willen er zeker van zijn wie ze aannemen, of deze persoon binnen het bedrijf past en of hij of zij de werkzaamheden goed uit zal voeren.

Bovendien speelt ook veiligheid hier een cruciale rol. Het risico van het overslaan van enige vorm van screening is dat een kandidaat mogelijk een verleden heeft dat de veiligheid van de werknemers, het bedrijf of jouw reputatie in gevaar kan brengen.

Hoewel open hiring gericht is op inclusiviteit en het bieden van kansen, mag dit niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen. Een gebalanceerde aanpak houdt in dat een bepaalde mate van screening wordt toegepast om potentiële veiligheidsrisico's te verminderen en ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig blijft voor alle werknemers.

Open hiring als wervingsmethode

Open hiring is een wervingsmethode die zowel voordelen heeft als uitdagingen. Je pool van kandidaten wordt breder, het wervingsproces sneller en diversiteit binnen de organisatie wordt bevorderd.

Anderzijds is open hiring niet vrij van risico's. De kans op een mismatch tussen werknemer en bedrijf neemt toe, en er kunnen veiligheidsvraagstukken ontstaan, doordat de achtergrond van een kandidaat niet grondig wordt onderzocht. Daarnaast is het belangrijk om te erkennen dat de wervingsmethode niet voor alle functies even geschikt is.

Vraag: Is open hiring een wervingsmethode die bij jouw bedrijf past?

Laat het weten in de reacties!

0 Reactie op "Is open hiring een wervingsmethode voor jouw bedrijf?"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent