Betrokkenheid tonen tijdens het sollicitatiegesprek: 6 tips

  • Natasja van Wijk
  • 6 februari 2024

Betrokkenheid is een term die veel wordt gebruikt in het bedrijfsleven, en dat is niet zonder reden.

Naast het feit dat betrokken werknemers toegewijd, bevlogen en productief zijn, zijn ze loyaal en minder snel geneigd om te vertrekken dan niet-betrokken werknemers. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt is dat een waardevol voordeel voor de werkgever.

Dit betekent ook dat je als sollicitant meer kans maakt naar mate je meer betrokkenheid toont tijdens het sollicitatiegesprek. Maar hoe doe je dat, betrokkenheid tonen tijdens het sollicitatiegesprek? Kun je überhaupt betrokkenheid tonen aan je potentiële werkgever als je er nog niet werkt?

In dit blog geven we antwoord op de bovenstaande vragen en geven we 6 tips om betrokkenheid te tonen als sollicitant!

Twee soorten betrokkenheid

In dit blog wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten betrokkenheid:

1. Betrokkenheid met de functie/werkzaamheden

Wanneer je betrokken bent met de functie, haal je energie uit de werkzaamheden die je verricht. Je doet het werk omdat je het wilt, niet omdat het moet. Je hebt passie voor het vak en bent trots op wat je doet.

2. Betrokkenheid met de organisatie Betrokkenheid met organisatie is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Zowel met je collega’s en leidinggevende als met de waarden van de organisatie. Je hebt een hart voor de zaak, je identificeert jezelf met de organisatie, je hebt invloed op de bedrijfsvoering en krijgt waardering voor wat je doet.  

Iedereen is in zekere mate betrokken bij zowel de werkzaamheden als de organisatie. De verhouding tussen de twee kan echter sterk variëren. Sommige mensen zijn betrokken met de werkzaamheden maar niet met de organisatie, terwijl dit voor anderen precies andersom is. Daarnaast zijn er ook nog de mensen die zowel betrokken zijn met de organisatie als met de werkzaamheden.

6 tips om betrokkenheid te tonen

#1 Betrokkenheid tonen door betrokken te zijn

Het is veel makkelijker om betrokkenheid te tonen, wanneer je daadwerkelijk betrokken bent. Een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt is hierbij van belang. Breng je persoonlijke drijfveren in kaart en koppel ze aan de arbeidsmarkt. Wanneer je betrokken bent bij je werkzaamheden, is het makkelijker om met enthousiasme en passie over de functie te praten.

Naast het vinden van een geschikte functie, moet je tijdens de oriëntatie ook zoeken naar de juiste werkgever (betrokkenheid bij de organisatie). Is er een bedrijf waar je vanaf jongs af aan al wilt werken? Komt jouw visie overeen met die van het bedrijf? Welke bedrijfscultuur heerst er? En met wie ga je samenwerken als je wordt aangenomen?

Wanneer je oprecht geïnteresseerd bent in het bedrijf, is het makkelijker om jouw betrokkenheid met de organisatie te laten zien.

Probeer niet te scoren met betrokkenheid als je niet betrokken bent. Je houdt jezelf ermee voor de gek en vroeg of laat zul je door de mand vallen. De motivatie, toewijding en loyaliteit die voortvloeien uit betrokkenheid kun je op de lange termijn niet faken.

#2 Stel vragen

Betrokkenheid gaat gepaard met belangstelling voor de functie en/of het bedrijf. Door vragen te stellen, toon je oprechte interesse.

Het is hierbij erg belangrijk om geen vragen te stellen waarop je het antwoord al had kunnen weten. Dit wordt gezien als een gebrek aan voorbereiding, waardoor het stellen van vragen averechts kan werken.

In eerdere blogs lees je 5 vragen die je moet stellen tijdens het gesprek20 creatieve vragen om te stellen tijdens je sollicitatiegesprek7 vragen die je kan stellen om de bedrijfscultuur te achterhalen en 10 vragen die je nooit moet stellen tijdens jouw gesprek.

#3 Laat (letterlijk) zien dat je betrokken bent

Met behulp van non-verbale communicatie kun je letterlijk je betrokkenheid laten zien. Mensen leunen bijvoorbeeld naar voren als ze geïnteresseerd zijn en actief deel uit willen maken van het gesprek. Daarnaast draagt het aannemen van een open houding en het maken van oogcontact bij aan het tonen van interesse en betrokkenheid.

Zet je uitspraken kracht bij met gebaren, maar toon ook interesse als je gesprekspartner aan het woord is. Door op de juiste momenten te glimlachen en te knikken laat je bijvoorbeeld zien dat je het ergens mee eens bent.

Wekelijks handige downloads en praktische sollicitatie- en carrièretips ontvangen? Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Aanmelden

#4 Noem voorbeelden uit het verleden

Je toont niet alleen betrokkenheid door het letterlijk te laten zien (tip 3), maar ook door voorbeelden uit het verleden te noemen.

Met behulp van de STAR-methode geef je praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat je betrokken bent bij je werkzaamheden. Dergelijke voorbeelden dienen als bewijs voor de werkgever en maken je verhaal geloofwaardiger. Hoe concreter je bent, hoe geloofwaardiger je overkomt.

Vaak wordt tijdens het sollicitatiegesprek gevraagd waarom je kiest voor de betreffende functie of waarom ze jou aan moeten nemen. Dit is het ideale moment om een aantal relevante voorbeelden te geven en je betrokkenheid te tonen.

Probeer in aanloop op het gesprek alvast een aantal voorbeelden op papier te zetten. Het is namelijk erg lastig om on-the-spot met relevante voorbeelden te komen.

Voorbeeld Verpleegkundige

Situatie: een patiënt van mij zou worden overgeplaatst in verband met een reorganisatie. De patiënt was halverwege zijn revalidatie en had inmiddels veel vrienden gemaakt op de afdeling. Toen het bericht over de verplaatsing bekend werd, was hij niet meer te troosten.

Taak: als verpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor het welzijn en herstel van mijn patiënten.

Actie: ik ben van mening dat een prettige omgeving bijdraagt aan het herstel van patiënten. Het voelde als mijn plicht om mijn patiënt op de betreffende locatie te houden. Na een discussie heb ik mijn leidinggevende achter mij gekregen.

Resultaat: De patiënt mocht tot het einde van zijn revalidatie op dezelfde locatie blijven. De patiënt heeft zijn revalidatie vroegtijdig afgerond in een omgeving waar hij zich thuisvoelde. Als teken van dank heeft hij de kliniek aanbevolen bij lotgenoten.

De verpleegkundige uit het bovenstaande voorbeeld heeft zijn leidinggevende moeten confronteren om een patiënt te helpen. De intrinsieke motivatie om zijn patiënt te helpen getuigt van hoge betrokkenheid met zijn werk. Iets wat werkgevers graag zien.

#5 Let op je woordgebruik

Met persoonlijk voornaamwoorden kun je (onbewust) partij kiezen voor je vorige werkgever.

Wanneer je bijvoorbeeld vertelt over je vorige werkgever en de uitzonderlijke prestaties van jouw team, kan het verleidelijk zijn om woorden als “we” of “ons” te gebruiken. Probeer dit soort woordgebruik vermijden.

#6 Laat zien dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen

Mensen die betrokken zijn met hun werk, halen energie uit wat ze doen. Ze zijn toegewijd en altijd bezig met het verbeteren van zichzelf. Ze lezen vakbladen, bezoeken beurzen en hebben belangstelling voor de bedrijfsvoering.

Wanneer iemand op de hoogte is van ontwikkelingen wordt dat vaak geassocieerd met een hoge mate van betrokkenheid. Wees dus niet terughoudend en laat zien dat je verstand hebt van zaken.

Toon betrokkenheid met de organisatie door bijvoorbeeld een voorstel te doen waaruit blijkt dat je weet wat er binnen het bedrijf speelt of toon betrokkenheid met de functie door recente ontwikkelingen in de branche te betrekken bij jouw verhaal.

Betrokkenheid tonen tijdens het sollicitatiegesprek

Betrokken werknemers zijn gewild onder werkgevers. Probeer hier als sollicitant op in te spelen door betrokkenheid te tonen tijdens het sollicitatiegesprek.

Zorg ervoor dat je oprecht geïnteresseerd bent in de functie en/of het bedrijf, stel vragen, let op je lichaamstaal, vermijd verkeerd gebruik van persoonlijk voornaamwoorden en laat zien dat je op de hoogte bent van recente ontwikkelingen!

Update: Dit blog over de openingszin van een motivatiebrief verscheen voor het eerst op 13 september 2016 en werd op 6 februari 2024 geactualiseerd.  

Stelling: voor een werknemer is betrokkenheid met de werkzaamheden belangrijker dan betrokkenheid met de organisatie!

Eens of oneens laat het ons weten in een reactie!

Interessant blog? Blijf op de hoogte van alles omtrent solliciteren via onze social media kanalen. Volg ons op:

0 Reactie op "Betrokkenheid tonen tijdens het sollicitatiegesprek: 6 tips"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent