De DISC test: versterk je team met verschillende persoonlijkheden

  • Iris Douwes
  • 1 oktober 2019

Voor je persoonlijke groei is het belangrijk om te weten wat jouw zwakke punten zijn, waar jouw verbeterpunten liggen en wat je sterke punten zijn. Dit is waardevol, niet alleen voor jezelf, maar ook in teamverband.

Ieder persoon in een organisatie is uniek, maar samen vormen deze verschillende persoonlijkheden één grote kracht. Ten minste, als deze juist zijn samengesteld.

Door je eigen persoonlijkheid te ontdekken en je collega’s beter te begrijpen kun je de krachten met elkaar binden en het team versterken. Hierdoor kun je aanzienlijk beter samenwerken.

Je hebt heel veel verschillende persoonlijkheidsmodellen. De DISC test is een van deze persoonlijkheidsmodellen. Lees in ons blog hoe de samenwerking versterkt wordt door verschillende persoonlijkheden in het team.

Wat is de DISC test?

De DISC test is een instrument waarmee verschillende persoonlijkheden worden geschetst. Je krijgt inzicht in je houding tegenover anderen, de omgeving en natuurlijk je eigen persoonlijkheid.

Veel mensen hebben vergelijkbare karaktereigenschappen, ze gedragen zich via vaste gedragspatronen. Volgens de DISC is het gedrag onder te verdelen in vier types: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Elk type heeft een eigen kleur.

De kleuren van de DISC test

De vier dimensies zijn verdeeld in de volgende vier kleuren. Dominant is vurig rood, invloed is stralend geel, stabiel is zacht groen en consciëntieus is  helder blauw.

Helder Blauw

Als je helder blauw bent ben je introvert, precies, voorzichtig en gedisciplineerd. Je bent nauwkeurig bij werkzaamheden die accuratie vereisen. Je denkt graag na voordat je handelt en geeft voorkeur aan schriftelijke communicatie. 

Vurig Rood

Indien je vurig rood bent ben je extravert, assertief en houdt van een directe benadering. Je bent resultaatgericht, positief en gaat uit van de realiteit. Je draait er ook niet om heen, maar zegt waar het op staat.

Zacht groen

Je bent introvert, betrokken en richt je op persoonlijke waarden en diepgaande relaties. Je beschikt over vastberadenheid en vasthoudendheid. Je streeft naar onderling begrip. Je bent een echte teamplayer.

Stralend Geel

Je bent extravert, zonnig en vriendelijk. Je bent een echte luisteraar. Loyaal, attent en servicegericht behoren tot je karaktereigenschappen. Daarnaast heb je overtuigingskracht en benader je anderen op een positieve en gelijkwaardige manier. 

De DISC test kan inzicht geven in de zwakke en sterke punten van een team. Een blauw team is bijvoorbeeld heel erg gericht op effectieve processen. Daarentegen is een rood team weer heel erg gericht op de juiste focus. Door juist de verschillende persoonlijkheden in een team te plaatsen wordt het team sterker.

Functioneren met de DISC kleuren

Ieder mens beschikt over alle vier de kleuren, het gedrag wordt dus beïnvloedt door alle vier de kleuren. Echter voert één kleur de boventoon en wordt aangevuld met een tweede kleur.

De DISC test bekijkt elk persoon apart. In eerste instantie wordt er gekeken of de persoon meer van de indirecte (introvert) aanpak is of van de directe (extravert) aanpak. Vervolgens wordt er beoordeeld of degene meer taakgericht werkt of mensgericht handelt, ook wel de onderscheiding tussen denken (taakgericht) en voelen (mensgericht).

Zo zijn de kleuren groen en blauw vooral introvert en de kleuren rood en geel extravert. Daarnaast zijn de kleuren blauw en rood vooral taakgericht (denken) en de kleuren geel en groen mensgericht (voelen).

Deze dimensies worden weergeven op het Jungiaanse wiel, waarop acht types te onderscheiden zijn in een teamdynamiek.

Indien het team in kaart wordt gebracht krijg je een titel gebaseerd op het Jungiaanse Wiel. Hieruit wordt een persoonlijk profiel geschreven.

In het profiel zie je terug wat de persoonlijkheid is, hoe je het beste met die persoonlijkheid kan communiceren met anderen en hoe anderen met jou moeten communiceren. Hierdoor wordt de teamdynamiek verbeterd.

Jungiaanse-wiel

Voorbeeld

Je bent de motivator van het team. Motivators zijn enorm enthousiast, wat aanstekelijk werkt voor anderen. Motivators zijn gedreven mensen, die streven naar succes. Zij zullen elke situatie positief benaderen. Een motivator zal moeten nadenken over haar/zijn gevoel. Dit is even belangrijk als prestaties.

Vergelijk jezelf niet te veel met anderen en plan af en toe meer vrije tijd in.

Een motivator staat tegenover een coördinator. De coördinator draagt zorg voor een goede organisatie en heeft een goede planning en time management. Een coördinator zal dan ook vaker oog voor detail hebben dan een motivator. Door elkaars zwaktes en sterktes te erkennen kan het team versterkt worden, indien deze twee personen op de juiste manier met elkaar omgaan.

Wekelijks handige downloads en praktische sollicitatie- en carrièretips ontvangen? Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Aanmelden

De optimale samenwerking

Volgens de DISC test kun je verschillende persoonlijkheden onderscheiden. Mensen zitten verschillend in elkaar, denken anders, communiceren anders en reageren anders. Dit maakt het samenwerken moeilijker, al kan een divers team toch een goede samenwerking hebben.

Een gebalanceerd team bestaat uit alle DISC stijlen. Een team waar DISC stijlen missen zal niet optimaal functioneren. Het is belangrijk om gebruik te maken van elkaars pluspunten en elkaars zwakke punten te accepteren. Zo kun je beter communiceren op de werkvloer. Hierbij geven we drie tips om de optimale samenwerking te behalen tussen de verschillende persoonlijkheden van je collega’s.

#1 Luister naar elkaar

Luisteren lijkt simpel, maar is vaak moeilijker dan gedacht. Probeer je gesprekspartner niet te onderbreken, wacht rustig af en luister aandachtig voordat jij het woord neemt. Indien jouw gesprekspartner niet de kans heeft om uit te praten ontstaat het idee dat er niet naar hem/haar geluisterd wordt.

Een luisterend oor versterkt de band tussen collega’s. Door de ander zijn/haar verhaal te laten afmaken en goed te luisteren naar de kern van het verhaal voelt de gesprekspartner zich gewaardeerd. Hierdoor zal de ander meer begrip hebben voor het punt dat jij maakt. Door te luisteren vul je geen dingen in voor een ander en trek je geen voorbarige conclusies.

De collega met de meeste kleur groen is in luisteren het sterkst. De Supporter binnen het Jungiaanse Wiel heeft vaak een echte teambenadering en heeft uitstekende luistervaardigheden. Supporters zijn vaak loyaal aan hun collega’s en de organisatie. Zo is de bemiddelaar de sterkste in het helpen van anderen, waarbij luisteren ook noodzakelijk is.

#2 Schep duidelijkheid

Ontdek of je het over hetzelfde hebt en of je ook hetzelfde bedoelt. Een woord kan iets heel anders betekenen dan dat het voor een ander betekent. Als je op dezelfde lijn ligt en elkaar op dezelfde manier begrijpt voorkom je irritaties en verwarring. 

Goede communicatie leidt tot een goede samenwerking. Sta open voor feedback, help collega’s en geef iedereen een kans. Dit zorgt voor positievere resultaten, meer productiviteit en meer successen. Hierdoor voelen jij en je collega’s waardering en is iedereen gemotiveerd betrokken.

Duidelijkheid is voor de collega met de kleuren blauw en groen in het profiel. De coördinator weet als geen andere om alles gestructureerd op te lossen. Dankzij de grondige aanpak op het vlak van planning en time management zijn coördinators een steun voor de organisatie.   

#3 Zet alle neuzen dezelfde kant op

Iedere organisatie heeft een verhaal, ook wel de visie en missie genoemd. Het creëren van een gezamenlijke visie zorgt ervoor dat alle collega’s zich betrokken voelen, het is zelfs essentieel om werknemers weer te betrekken bij de organisatie.

De collega met de kleuren geel en rood in het profiel kan het beste fungeren om alle neuzen de zelfde kant weer op te zetten. De motivator is enorm enthousiast , gedreven en kan dit positief overbrengen op anderen. De beslisser kan hierbij ook een rol spelen om zich te concentreren op de resultaten en hierin een besluit te nemen welke strategie de organisatie gaat volgen.

Doe de DISC test en optimaliseer de samenwerking tussen je collega’s!

Het staat vast dat elke collega anders is en dat je elk persoon op een andere manier benadert. Met elk persoon communiceer je anders. Indien je inzicht krijgt in elkaars persoonlijkheden, begrijp je elkaar beter en kan je de samenwerking optimaliseren.

Luister naar elkaar, schep duidelijkheid en volg één duidelijke visie die wordt nagestreefd door het gehele team. Speel in op elkaars persoonlijkheden en versterk elkaar op die manier. Door inzicht te hebben in elkaars persoonlijkheden ga je met meer plezier naar je werk.

Stelling: Het hebben van verschillende persoonlijkheden versterkt de samenwerking tussen collega’s.

Eens of Oneens? Laat het ons weten in de reacties.

1 Reactie op "De DISC test: versterk je team met verschillende persoonlijkheden"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent

    • Jelmar Sanders
    • 29 oktober 2020

    Eens