5 tips om cross-learning optimaal toe te passen

  • Pascal Joore
  • 14 maart 2017

Werknemers zijn binnen de organisatie nét zo belangrijk als de producten en/of diensten. Zij zijn immers degene die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks opereren binnen de organisatie. 

Als werknemer bepaal je zelf in hoeverre je (mede)verantwoordelijk wil zijn voor vernieuwing en/of verbetering van de processen in de organisatie. Je kunt er als werknemer via de methode “cross-learning” op inspelen.

In dit blog gaat het over cross-learning. We geven een definitie van cross-learning en beschrijven de voordelen. Vervolgens geven we je 5 tips om cross-learning toe te passen.

Wat is cross-learning? 

Cross-learning betekent dat jij als werknemer op individueel gebied meer leert over de verschillende vakgebieden en specialismen die binnen jouw organisatie van toepassing zijn. Je krijgt als werknemer meer inzicht in het ‘grotere geheel’ van de organisatie. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden en inzichten.

Wat zijn de voordelen? 

Er zijn twee algemene voordelen van cross-learning. Het eerste voordeel is dat je als werknemer een grote(re) betrokkenheid opbouwt binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Ten tweede is de kans groot dat cross-learning bijdraagt aan jouw productiviteit. Cross-learning vergroot je betrokkenheid en productiviteit, omdat je beter op de hoogte bent van bepaalde processen en werkwijzen binnen de organisatie. 

Het leerproces 

Het leerproces vindt plaats op drie punten.

#1 Over jezelf

Cross-learning zorgt ervoor dat jouw persoonlijkheid sterker wordt. Dit komt omdat je door middel van cross-learning je interpersoonlijke, interactieve en communicatieve competenties gaat ontwikkelen. Denk hierbij aan:

  • Anderen beïnvloeden en overtuigen
  • Omgaan met conflicten
  • Leren luisteren
  • Feedback geven en ontvangen

Jij en je collega’s bespreken samen jouw deelname en die van anderen binnen het team. Zo reflecteer je samen met je collega’s. Reflecteren helpt je bij het bekijken en herzien van je eigen motivatie, werkvoorkeuren en leerstijlen.

#2 Over de organisatie 

Het toepassen van cross-learning en cross-functioneel teamwork zorgt ervoor dat jij als werknemer beter de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende onderdelen binnen de organisatie en bijbehorende processen begrijpt.

Daarnaast zul je, doordat je nu weet wat er zich afspeelt binnen de verschillende afdelingen van de organisatie, meer waardering tonen voor de complexiteit van processen en besluitvorming binnen de organisatie. Tevens bouw je vaardigheden op zoals systeemdenken en het identificeren van kansen. Ook draag je al samenwerkend bij aan aan het bouwen van de gedeelde visie.

Bovendien is het een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over interne en externe klantrelaties en verwachtingen van de klant.

#3 Over specialismen van anderen

Je maakt kennis met andere competenties die je nodig hebt om de werkzaamheden van je collega's uit te voeren. Je leert meer over technieken en tools die gebruikelijk zijn bij andere functies en wordt bekend met de werkmethoden van je collega’s.

Daarnaast leer je van cross-learning door te kijken hoe anderen omgaan met hun competenties en vaardigheden. Kijk bijvoorbeeld naar hoe anderen omgaan met hun zelfbewustzijn, motivatie en leerstijl.

Wekelijks handige downloads en praktische sollicitatie- en carrièretips ontvangen? Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Hoe pas je cross-learning toe?

Als je overtuigd bent van de toegevoegde waarde van cross-learning, is het jouw taak om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Gezien cross-learning betrokkenheid van meerdere mensen vergt, zul je jouw collega’s en leidinggevende achter je moeten krijgen. We geven je hiervoor 5 tips.

#1 Vind mensen die je visie delen

Cross-learning kost voor een werkgever tijd en geld. Wanneer een werkgever niet achter cross-learning staat en het daarom niet toestaat tijdens werktijd, is het wellicht een lastige taak om collega’s te overtuigen om van elkaar te leren (na werktijd). 

Daarentegen is cross-learning een vernieuwende manier van werken en is het belangrijk om je niet te laten weerhouden om initiatief te nemen. Ga tijdens koffiepauzes op zoek naar werknemers die ook openstaan voor cross-learning. Hoe meer mensen jouw idee steunen, hoe groter de kans is dat de werkgever cross-learning gaat faciliteren.

#2 Richt een cross-functioneel team op Cross-functionele teams bestaan uit werknemers van verschillende afdelingen, die allemaal gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied (bijvoorbeeld op het gebied van verkoop, HRM, marketing of communicatie). Door kennis en vaardigheden te bundelen, werken ze samen aan een gemeenschappelijk doel.

Door de ervaring van meerdere mensen te combineren, wordt er anders tegen organisatieproblemen aangekeken en worden ze wellicht opgelost. Daarnaast ontstaan er vaak nieuwe ideeën waarvan medewerkers leren en groeien. 

De samenstelling en de grootte van het team is afhankelijk van het project of proces waar het team voor wordt opgericht. Het is aan te raden om een team van beperkte omvang samen te stellen, omdat de kans op meningsverschillen en/of conflicten toeneemt naar mate de omvang van het team toeneemt.

Om de samenwerking binnen het team zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn een aantal zaken essentieel:

  • Stel een centraal (online) medium op om documenten te bewaren en op te slaan;
  • Stimuleer creativiteit binnen het team;
  • Stel waar nodig leiders aan;
  • Formuleer duidelijk en uitdagende doelstellingen (zie tip 4).

#3 Vaste tijd en locatie

Cross-learning vraagt tijd en aandacht van jou en het team. Wanneer je instemt, zullen alle deelnemers tijd vrij moeten maken. Het is dus van belang om dit van te voren duidelijk te maken. Zo voorkom je dat werknemers niet goed geïnformeerd zijn en daardoor mogelijk afhaken. Spreek wekelijks op dezelfde tijd op dezelfde locatie af. Dit zorgt voor alle leden van het team voor duidelijkheid.

#4 Stel doelen op

Wat de aard van het project of proces ook is, het vergt de nodige discipline. Denk hierbij aan sterk leiderschap en precies weten waar het team op dat moment mee bezig is. Daarom is het opstellen van doelen essentieel. Doelen helpen bij een succesvolle samenwerking. Stel doelen SMART op. Doelen worden op deze manier concreet en meetbaar. SMART staat voor:

S: specifiek M: meetbaar A: acceptabel R: realistisch T: tijdsgebonden

#5 Pas jobrotatie toe

Jobrotatie is een methode waarbij werknemers binnen dezelfde organisatie verschillende functies en bijbehorende takenpakketten uitvoeren. Je kunt het zien als een roterend systeem binnen de organisatie, waarbij werknemers van functie en/of afdeling wisselen. Werknemers ontwikkelen een breder spectrum aan vaardigheden en verbeteren daardoor hun eigen werktevredenheid.

Cross-learning 

Het toepassen van cross-learning zorgt voor een grote(re) betrokkenheid bij de organisatie en een verhoogde productiviteit. Daarnaast leer je veel over jezelf, de organisatie en specialismen van anderen. Wanneer je het wil uitvoeren, vind dan mensen die je visie delen, richt een cross-functioneel team op en plan vergaderingen op een vast tijdstip en vaste locatie. Stel daarnaast doelen op en pas jobrotatie toe!

Wat zijn jouw ervaringen met cross-learning en/of het werken in een cross functioneel team?

Laat het ons weten in een reactie!

0 Reactie op "5 tips om cross-learning optimaal toe te passen"

Laat een reactie achter:

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd!

*Reactie
*Naam
*E-mailadres
Consent