De route naar werkgeluk

Werkgeluk is de basis van een duurzame match tussen werkgever en werknemer. Toch is de visie op werkgeluk binnen iedere organisatie anders. Hetzelfde geldt voor de route ernaar toe. Deze route is het waar het bij WETALENT om draait

De zoektocht naar nieuwe talenten die perfect passen binnen een organisatie en hier daadwerkelijk werkgeluk ervaren is niet altijd gemakkelijk. Want hoe wordt werkgeluk ervaren? Wat is hiervoor nodig? En hoe geef je hier invulling aan?

Ons streven is om door onze unieke werkwijze samen de antwoorden op deze vragen te achterhalen. Zo leggen we de basis om kandidaten te introduceren die perfect passen bij de functie en jullie organisatie.

Hoe volgen wij de route naar werkgeluk?

Missie

WETALENT ondersteunt bij het ontdekken en erkennen van werkgeluk.

Visie

Vanuit onze kerngedachte om het individu centraal te stellen, leggen wij de focus op ieders talent, persoonlijke drijfveren en intrinsieke motivatie. Wij streven ernaar om te ondersteunen in de zoektocht naar werkgeluk. Ons doel is een hoge mate van toewijding, passie en werktevredenheid bij kandidaten. Hierdoor ontstaat een duurzame match waar zowel de kandidaat als de werkgever baat bij heeft.

De werkwijze van WETALENT

WETALENT richt zich op het (h)erkennen, ontwikkelen en inzetten van talent. Met onze werkwijze vertrekken we bij elk wervingsproces vanuit het talent van de kandidaat en leggen we de focus op de unieke kwaliteiten en intrinsieke motivatie.

Wij streven ernaar om te ondersteunen in de zoektocht naar werkgeluk. Ons doel is een hoge mate van toewijding, passie en werktevredenheid bij kandidaten. Hierdoor ontstaat er een duurzame match, WETALENT blijft betrokken tot dat deze bereikt is!